Pax et Bonum!

Hírek - Hirdetések

2019-05-11
Húsvét 4. vasárnapja (C. év) - 2019. május 12.
2019-05-11
Húsvét 3. vasárnapja (C. év) - 2019. május 5.
2019-04-28
Húsvét 2. vasárnapja, az Isteni Irgalmasság vasárnapja (C. év) - 2019. április 28.
2019-04-21
Húsvétvasárnap, Krisztus feltámadása (C. év) - 2019. április 21.
2019-04-14
Virágvasárnap, Az Úr szenvedésének vasárnapja (C. év) - 2019. április 14.
2019-04-07
Nagyböjt 5. vasárnapja (C. év) - 2019. április 7.
2019-03-31
Nagyböjt 4. vasárnapja (C. év) - 2019. március 31.

Templomunk

Hovatartozása
minorita_rend/

A MINORITA REND

(Ordo Fratrum Minorum Conventualium)

A Minorita Rend alapítója Assisi Szt. Ferenc, az egy­ház nagy alakja, a XII. sz. elején. A köréje csoporto­suló szerzeteseknek a kisebb, azaz minorita testvé­rek nevet adta (fratres minores). Az általa adott név­hez kapcsolódott hozzá szinte már a kezdeti időktől a konventuális jelző, mely a latin „összegyűlni” igé­ből származik, s a nagyobb létszámú, rendezettebb keretű szerzetes-közösségek létrejöttére utal.

Szt. Ferenc olyan szerzetesi közösség kialakítására törekedett, melynek élete a krisztusi evangélium, melyet a testvéri összetartozás tudata fog egybe és irányít. Nyitott a világgal való kapcsolatokra, ahol a közösség tagjai az elöljárókban szolgákra lelnek. A kisebb jelzővel arra figyelmeztette a testvéreket, hogy Krisztus alázatát követve éljenek szerényen és egyszerűségben, jövedel­mek, pozíciók, elismerések keresése nélkül.

A Minorita Rend célja ennek a Szt. Ferenc-i lelkiségnek a követése, együtt a számos más ferences irányzattal, mely a tör­ténelem során létrejött. Jelen­leg több mint 4000 minorita szerzetes él a világ különböző részein.

Fő tevékenységük a lelkipász­torkodás, de a rend nyitott az egyéb tevékenységekre is a helyi adottságoknak, valamint szükségleteknek megfelelően. Így többen foglalkoznak taní­tással, tudományos munká­val, szegények segítésével, tu­risták és zarándokok fogadá­sával, s a sort még lehetne tovább folytatni.

A magyar minorita rendtartomány Szt. Erzsébet nevét vi­seli. Hosszú szünet után néhány év óta ismét folyik a szer­zetesi élet, a közösségek újjáépítése, a jelentkezők foga­dása és képzése. Jelenleg öt rendház működik: Aradon, Egerben, Szegeden és Miskolcon. Ez utób­bi egyben a tartomány székhelye is. Címe: 3525 Miskolc, Hősök tere 5. Tel.: 46/505-636.

Közösségünket az elmúlt időszakban nagy veszteségek is érték, Lojzi és Ernő atya halálával. Ők ketten voltak azok, akik a Magyar Tartomány újraindítását megalapozták. Az egyházmegyés múltjuk ellenére példát mutattak a ferences karizma elsajátításában és a szerzetesi élet megélésében. Szomorúan vettük tudomásul az ő távozásukat, hogy már fizikailag nincsenek velünk, és 2006-ban nem ünnepelhették velünk együtt Jézus Krisztus születését, de él bennünk az a szent meggyőződés, hogy lélekben együtt magasztalják a jóságos Istent, Aki magához szólította őket.

2008. február 21-23. között az Aradon tartott tartományi káptalanon a testvérek Kalna Zsolt atyát választották tartományfőnöknek. Jelenleg miskolci szerezetési közösségünk 4 tagú. Kalna Zsolt tartományfőnök atya és Adamczyk Bogdan plébánoson kívül közösségünkhöz tartoznak Bányász József atya és Bánóczky Konrád testvér.

Közösségünk számbelileg nagyon csökkent. Érezzük, hogy erőnk megfogyatkozott, a feladataink viszont egyre növekszenek, de ebben a nehéz helyzetben még kitartóbban kérjük az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat aratásába.

Egyházközségünkben az I. Renden kívül működik a Ferences Világi Rend helyi közössége is.
miskolc.minorita.hu | 2014 © Minden jog fenntartva!
kövessen minket!
Miskolci Nagyboldogasszony Plébánia
3525 Miskolc
Kelemen Didák utca 3.
Email: minorita-miskolc@freemail.hu