Pax et Bonum!

Hírek - Hirdetések

2019-05-11
Húsvét 4. vasárnapja (C. év) - 2019. május 12.
2019-05-11
Húsvét 3. vasárnapja (C. év) - 2019. május 5.
2019-04-28
Húsvét 2. vasárnapja, az Isteni Irgalmasság vasárnapja (C. év) - 2019. április 28.
2019-04-21
Húsvétvasárnap, Krisztus feltámadása (C. év) - 2019. április 21.
2019-04-14
Virágvasárnap, Az Úr szenvedésének vasárnapja (C. év) - 2019. április 14.
2019-04-07
Nagyböjt 5. vasárnapja (C. év) - 2019. április 7.
2019-03-31
Nagyböjt 4. vasárnapja (C. év) - 2019. március 31.

Közösségi Élet

A templom titulusa: Nagyboldogasszony temploma.

A búcsú napja: Augusztus 15. Ünnepi szentmise mindig 18-kor.

Szentségimádási nap időpontja: Minden csütörtökön 1900-tól és minden pénteken 730-1800-ig.
Augusztus 1. 12 órától augusztus 2. 18 óráig.

Szentmisék rendje vasár- és ünnepnapokon: 7, 8, 1/2 10, 1/4 12 és 18 órakor. Hétköznapokon: 7 (gyászmise esetén 8 órai szentmise) és 18 órakor. (Adventben első szentmise 6-kor.)

Ájtatosságok és egyéb liturgiák rendje: Szombaton, vasárnap, ünne­peken esti szentmise előtt ünnepélyes vecsernye, kedden esti mise előtt Szent Antal ájtatosság.

Pénteken esti mise előtt 1700 órától szentségimádási óra.

Adventben roráte (6 órától), esti mise előtt gyertyagyújtás.

Nagyböjtben hétfőn mise előtt este Corda pia ájtatosság, szerdán és pénteken keresztút.

Májusban májusi ájtatosság, októberben rózsafüzér ima, júniusban Jézus Szíve litánia. (Mindez az esti szentmise előtt.)

Minden hónap első vasárnapján titokcsere.

Minden kedden 1500-tól Engesztelő imaóra hazánkért.

Minden hónap 28-án az esti Szentmisében és utána Kelemen Didák atya boldoggávatásáért imádkozunk

Lelkigyakorlatok időpontja: A búcsút megelőzően augusztus 12-15-ig. Betegek Világnapja előtt és Kelemen Didák atya ünnepe (ápr. 28.) előtt Triduum.

Ökumenikus kapcsolatok: A szomszédos más felekezetű közösségekkel imanyolcad alkalmával, Városnapja során, Hősök emlékének napján.

A Szent Ferenc kórus

2 évvel ezelőtt Miskolcon a Nagyboldogasszony Minorita templomban alakította meg a kórust Pater Szendrey Bonaventura - minorita szerzetes.

A szertartásokhoz tartozó gregorián énekek mellett akkoriban nagy hangsúlyt kapott Palestrina valamint olasz egyházi zene komponistáinak alkotásai. A szerzetes-karnagy olaszországi tapasztalatai alapján - több évig a Szent Péter templom / Róma/ kórusának tagja és tenor szólistája volt – nagy lendülettel és szakértelemmel irányította az énekegyüttest.

Az 1940-50 –es évek nehéz időszaka alatt is folyamatosan működött az énekkar - Welther Teréz irányításával. Ezek az évek - az összetartozás cinkossága a cenzura ellen - forrta szoros egységbe az énekeseket, akik közül többen ma is aktív kórustagok. (Hadd emeljük itt ki Tarcai Zoltán és Soóky István ének-, és zenetanárok nevét).

Az énekkar Welther Teréz vezénylete alatt jutott el Európa számos országába – kiemelkedő esemény volt Olaszország / Róma és Görögország /Khaterini zenei fesztiváljai.

Az énekkart 2006 óta Simonné Lichy Ágnes és Regős Zsolt vezeti.

2008 tavaszán utaztak el néhány napra a lengyelországi Wielickába, ahol az ottani ferences rendház vendégei voltak.

A miskolci Nagyboldogasszony templomban minden hónap első és harmadik vasárnapján valamint az egyházi év kiemelt ünnepein szolgál az énekkar, melynek létszáma 25 -30 fő között van.

A miskolci Nagyboldogasszony Minorita templom orgonistái meghatározó egyéniségei a szakrális eseményeknek: a 60-as 70-es években Werner Tibor szolgált igényes orgonálással, később Sztahura Ágnes Zeneakadémiát végzett fiatal orgonista szervezte a zenei életet, több alkalommal segítve az énekkar produkcióit. Napjainkban szintén fiatal hölgy Szamosi Erika, kántor-diplomás orgonista látja el a liturgikus szolgálatot.

A templom búcsúján, s a kiemelt ünnepeken zenekaros ordináriumokat és szakrális műveket szólaltat meg a kórus és hívő zenész barátai.

A Szent Ferenc kórus immár 62 éves. A fennállás-ritkaságszámba menő-hosszú ideje alatt a megszólaló kórusművek sokféleségét a különböző kórusvezetőknek, a zeneirodalom más-más területeihez való affinitása is befolyásolta, az itáliai mesterektől a bécsi klasszikusokig tágítva a palettát, nem feledkezve meg a magyar szerzőkről sem.

Regős Zsolt - Mocsári Ferenc
miskolc.minorita.hu | 2014 © Minden jog fenntartva!
kövessen minket!
Miskolci Nagyboldogasszony Plébánia
3525 Miskolc
Kelemen Didák utca 3.
Email: minorita-miskolc@freemail.hu