Pax et Bonum!

Hírek - Hirdetések

2019-05-11
Húsvét 4. vasárnapja (C. év) - 2019. május 12.
2019-05-11
Húsvét 3. vasárnapja (C. év) - 2019. május 5.
2019-04-28
Húsvét 2. vasárnapja, az Isteni Irgalmasság vasárnapja (C. év) - 2019. április 28.
2019-04-21
Húsvétvasárnap, Krisztus feltámadása (C. év) - 2019. április 21.
2019-04-14
Virágvasárnap, Az Úr szenvedésének vasárnapja (C. év) - 2019. április 14.
2019-04-07
Nagyböjt 5. vasárnapja (C. év) - 2019. április 7.
2019-03-31
Nagyböjt 4. vasárnapja (C. év) - 2019. március 31.

Kelemen Didák

P. Kelemen Didák tisztelete

KELEMEN DIDÁK TISZTELETE

A kultusz (a lat. colo, colere, 'művel' szóból): szoros értelemben hivatalos istentisztelet; tág értelemben nyilvános tiszteletadás. Ez a nyilvános tiszteletadás megilleti véleményünk szerint Kelemen Didák minorita atyát, templomunk építőjét is, az alábbiak következményeként.

Egy kis háromszéki faluban, Baksafalván született 1683-ban. Iskoláit Kantán, a minoritáknál, és Kolozsvárott, a jezsuiták gimnáziumában végezte. 1702-ben felvétette magát a Minorita Rendbe. Itt kapta a Didák nevet. Példaképe lett Szent Didák, aki a betegek, az elveszett tárgyukat keresők, az evangéliumi egyszerűség, az alázatosság, a kötelességteljesítés, a szeszélyeket tűrők, az önlegyőzés, és a szeretet szentje. 1707-ben pappá szentelték.

Néhány évig tanulmányi felügyelő volt, aztán házfőnök, 1717-ben pedig megválasztották tartományfőnöknek. Kitartó munkával számos templomot, kápolnát, lelkészséget létesített vagy állított vissza. Az ő erőfeszítéseinek köszönhető, hogy 1729-ben Miskolcon megkezdhették a templom, majd mellé az iskola és a rendház felépítését. A több mint három évtizedes munka, a sok önmegtagadás és lemondás lassan megtörte minden erejét, amihez súlyos lábbaja járult. Életének utolsó éveiben már nem hagyta el Miskolcot, s 1742-ben lemondott minden tisztségről. 1744. április 28-án halt meg, életének 61. évében. Szerzetestársai az általa felépített templom kriptájába temették el.
Ha figyelemmel kísérjük Kelemen atya életét, megállapíthatjuk, hogy Szent Didák eme erényeit maradéktalanuk követte. (Kelemen Atya Közlönye, 18.)

Kelemen Didák élete üzenet a világ számára: „Veritatem facere in caritate” – az igazságot cselekedni szeretetben. „/…/ Célja: templomokat és iskolákat építeni, s ezeknek révén Isten dicsőségének szolgálása, vallásának terjesztése, s a jövő nemzedéknek emberszeretővé és erkölcsössé nevelése.”

Csodálatos hatása különösen a pestises időkben mutatkozott, amikor a ragály valósággal megtébolyította az embereket. A szent férfiú megjelenésére kezes bárányok lettek a halál mátkái. Maga nem félt a halálos kórtól, s nem is kapta meg. Már ezzel is jótékony hatást váltott ki, de még inkább, amikor azt látták, hogy a haldokló fölé hajol, hogy megadja a feloldozást, s halottakat temet. Sokat tudott adni, mert sok kegyelmet kapott az Úrtól, s ezeket mind felhasználta. Lobogott a lángja, míg olaja el nem égett. Már életében szentnek tisztelték, amikor pedig meghalt, égi patrónusnak tekintették.

Ez a tisztelet a mai napig nem szűnt meg, sőt erősödött az 1989-es rendszerváltást követően, mikor is a Minorita Rend visszakapta a kolostor épületet, és a lelkipásztori munkát újra minorita szerzetesek vették át. A kolostor épület egyik része Kelemen Didák szellemi örökségének megfelelően, azt megőrizve, „Kelemen Didák Fiúkollégium” lett, melynek lelki vezetését is a szerzetesek végzik. Itt működik a Rászoruló Felebarátaink Alapítvány is, amely a szegények ellátását, támogatását tűzte ki feladatául.

Kelemen Didák élete, és egyben öröksége példamutató Isten és a templom szeretetében, önfeláldozásban, alázatban, az egymásért való élni akarásban, lelki közösség létrehozásában, annak táplálásában, fenntartásában, az erkölcsös élet megtartásában. Sokat tanulhatunk Tőle. Mindezen tulajdonságai miatt az egyházközségünkben (a város, sőt az egyházmegye hívei részéről is) nagy tisztelet övezi, ami röviden az alábbiakban nyilvánul meg:

Minden esti Szentmise záró áldása előtt boldoggá avatásáért közösen imádkozunk:

„Szentháromság egy Isten, magasztald föl nevedet hű Szolgád, Kelemen Didák boldoggá avatásával, melyért alázatosan könyörgünk. Égi közbenjárására áldd meg mindennapi ügyeinket, és add kegyelmedet, hogy az élő hit és áldozatos felebaráti szeretet gyakorlásában példáját követve az örök boldogságot elnyerjük! A mi Urunk Jézus Krisztus által. Ámen.”

Ez az ima elhangzik a hívek ajkáról a közös rózsafüzér imák után szintén minden nap, valamint az Oltáriszentség imádó imacsoport minden csütörtök esti Szentségimádásán Didák atya közbenjárását kérve és megköszönve.

A boldoggá avatási imát két Kelemen Didák képen sokszorosítva terjesztettük, és ismertetjük.

A halála napján, minden hónap 28-án este ünnepi szentmisét tartunk, melynek befejezéseként áhítattal imádkozunk a sírjánál (hamvai 1981. augusztus 27-én felkerültek a kriptából a templom Szent Erzsébet kápolnájába) közbenjárását kérve (a hívek kéréseiket mise előtt leadják), és megköszönve. A szentmise előtt szentórát tartunk Didák atyára emlékezve összeállított imafüzet szerint.

Különleges ünnep minden évben a mennybeköltözés emléknapi megemlékezés április 28-án, mikor az ünnepi szentmisére (celebránsa mindig egy Kelemen Didák atyát tisztelő, nyomdokaiban járó lelkiatya volt, többek között: P Magyar Gergely ferences atya, Dr. Seregély István érsek atya, Horváth János minorita tartományfőnök, Bosák Nándor megyéspüspök, Schönberger Jenő szatmári megyéspüspök, Dr. Barsi Balázs ferences atya) a magyar és az erdélyi minorita rend szerzetesei is összejönnek, a templomba. Van, hogy ilyenkor beférni is nehéz. Különösen is így volt ez, mikor 2008-ban Regőczy István atya, az Isten vándora, is ellátogatott Miskolcra, hálát adni szentmisével az addigi papi szolgálatban eltöltött 65. évéért, Didák atyára is emlékezve.

2008 óta minden évben, április 28-ához közeli hétvégén egyházközségi napot tartunk Ómassán a Kelemen Didák tiszteletére épült kápolnában, ahol a helybeliekkel közös szentmise után közösségépítő beszélgetést folytatunk, amit szeretetvendégséggel zárunk.

Több konferenciát tartottunk az utóbbi időszakban Kelemen Didák életének, és csodálatos munkásságának mélyebb megismerése, megismertetése, ennek példamutató értéke és igénye a jelen korban, témákban. Ezeken a konferenciákon jeles egyházi vezetők, lelki atyák, történészek, egyetemi oktatók, szociológusok, pszichológusok, politikusok, gyermekvédelmi szakemberek tartottak előadásokat nagyszámú hallgatóság előtt.

a) „Veritata Facere in Caritate” Kelem Didák élete és munkássága; 6 ülésszak, 30 előadás. Miskolc, MAB Székház, 2008. április 17-18. A záró szentmisét bemutatta: Dr. Ternyák Csaba egri érsek.

b) „Szegények mindig lesznek köztetek I.”; A szegénység okai, következményei kezelésének lehetőségei Kelemen Didák atya munkásságának példája alapján. Fővédnök: Dr. Erdő Péter bíboros, Esztergom-budapesti érsek. 6 ülésszak, 29 előadás. Miskolc, MAB Székház, 2009. május 4-5.

c) „Állunk a határon – Stoimy na granicy”; Nemzetközi Konferencia Isten Szolgája Kelemen Didák (1683-1744) és fr. Wojciech Topoliński (1885-1939) tiszteletére, 2 ülésszak, 9 előadás - Rákoshegy, 2010. április 27. A záró szentmisét bemutatta: Bíró László, tárbori püspök.

d) „Szegények mindig lesznek köztetek II.”; Nemzetközi Konferencia Isten Szolgája Kelemen Didák (1683-1744) és fr. Wojciech Topoliński (1885-1939) tiszteletére, 2 ülésszak, Miskolc, Megye-háza díszterme, 2010, július 20.

Hála táblák, égő mécsesek, egyéni imádságok közbenjárások kérése a sírjánál, ahová nemcsak hazánkból, de a környező országokból is érkeznek látogatók.

Egyházközségünk, és sok más hívő szívében benne él Kelemen Didák szelleme, példamutató tevékenysége. Kötelességünk Őt a legnagyobb tisztelettel övezni, követni, tanításait továbbadni. Ezt a célt szolgálja több, az utóbbi években megjelent kiadvány is, Kelemen Didák emlékkép.

Dr. Takács János
miskolc.minorita.hu | 2014 © Minden jog fenntartva!
kövessen minket!
Miskolci Nagyboldogasszony Plébánia
3525 Miskolc
Kelemen Didák utca 3.
Email: minorita-miskolc@freemail.hu