Pax et Bonum!

Hírek - Hirdetések

2019-05-11
Húsvét 4. vasárnapja (C. év) - 2019. május 12.
2019-05-11
Húsvét 3. vasárnapja (C. év) - 2019. május 5.
2019-04-28
Húsvét 2. vasárnapja, az Isteni Irgalmasság vasárnapja (C. év) - 2019. április 28.
2019-04-21
Húsvétvasárnap, Krisztus feltámadása (C. év) - 2019. április 21.
2019-04-14
Virágvasárnap, Az Úr szenvedésének vasárnapja (C. év) - 2019. április 14.
2019-04-07
Nagyböjt 5. vasárnapja (C. év) - 2019. április 7.
2019-03-31
Nagyböjt 4. vasárnapja (C. év) - 2019. március 31.

Kelemen Didák

Élete
B. e. KELEMEN DIDÁK OFMConv, 1683 Baksafalva - 1744. ápr. 28. Miskolc
Kelemen Sámuel 1683-ban Baksafalván született. A középiskolát a minoritáknál és a kolozsvári jezsuitáknál végezte. 1702-ben belépett a minorita rendbe. Ekkor kapta a Didák nevet. Filozófiai és teológiai tanulmányait Eperjesen folytatta s elnyerte a teológiai magister fokozatot. 1710-ben elöljáró lett Nagybányán. A Rákóczi szabadságharc nehéz éveiben maga járt kolduló körúton, hogy vallásfelekezetre való tekintet nélkül kenyeret és ruhát szerezzen az inségbe jutottaknak. A protestánsok is "szent embernek" nevezték. 1717-ben tartományfőnök lett. Bárhol fordult meg, rendbehozatta a templomot vagy újat emeltetett, iskolát épített, gondoskodott az árvákról és az öregekről. 1723-ban újból tartományi elöljáróvá választották. Gyalog járta az országot, Pozsonytól Nyírbátorig, Miskolctól Aradig. 1728-ban a pozsonyi diétán beszédet tartott, hogy kieszközölhesse a miskolci kolostor alapítását. Beregszászon és Rimaszombatban is missziós központokat állított fel. Az 1739-ben kitört nagy pestisjárvány idején fáradhatatlanul járta a Tisza-vidéket: a test és a lélek orvosaként hajolt a betegek fölé.
Harminc évig tartó szolgálata, a kemény böjtök, a gyalogosan megtett kilométerek ezrei, a sok virrasztás végül is fölemésztette erejét. 61 éves korában hunyt el. Az általa emelt miskolci templomban helyezték nyugovóra.
1718 és 1741 között tizenhárom műve jelent meg nyomtatásban: gyermekkatekizmusok, misemagyarázatok, könyv a szentek tiszteletéről, végül egy zsidók számára írott munka, melyben bizonyítja, hogy Krisztus a régen várt messiás.
Boldoggáavatási eljárását az erdélyi püspök kezdte meg 1794-ben. Ma is folytatódik.


Forrás:

„V. S. D. Fr. Didacus Kelemen ex nobilibibus catholicisq. pa-rentibus
in Transylvania natus Ord. Minorum S. Fran.ci Con-ventual. Sacrae
Theol. Magister, ac Hungariae Provinciae bis Minister. Charitate in
Deum, Proximumq. conspicuus; in Fide propaganda, Haereticis
convertendis, ac vitiis exstirpandis in-defessus; jejuniis, vigiliis,
corporisq. cruciatibus jugiter intentus; Orationi vero ita addictus, ut
ex assiduitate, ac modo, quo eam strata super terram facie peragere
consueverat; magnum frontieius callum obduxerat. Humilitate, Patientia,
caeterisq. Virtu-tibus, ac signis etiam clarus, eximia sanctitatis fama
obiit Miskolczini Agrien. Dioces. die 28. Aprilis 1744. Roma S. F."
(Kelemen Didák 1760-ból származó ábrázolásának aláírása. Róma, Minorita
Levéltár)

Forrásművek:

• Kelemen Didák: Úr-napi praedicatiók... minorita barát praedicallotta, Kassa, 1721

• Kelemen Didák: Búza fejek, mellyeket az evangéliumbéli
aratók után felszedegetvén az az anya-szent-egyház hív pásztorainak
írásibul egybe keresvén... ki bocsátott Cassán, 1729

• Kelemen Didák: Lelki öröm, mellyet... hirdetett, Kassa, 1732

• Kelemen Didák: Dicsirtessék az Úr Jesus Kristus... Kassa,1736

• Kelemen Didák: Üdvösséges tudomány..., Kassa, 1736

• Kelemen Didák levelei (1714 - 1743), Roma, 1978

Irodalom:

• Takáts Sándor: Kelemen Didák és Károlyi Sándor családja, KathSz, 1892. 394-130; 535-561; 678-707.

• Csintalan József: Kelemen Didák. Magyar Jövő, Miskolc, 1924. jún. 8. 11-12.

• Csák Alajos: Kelemen Didák csodálatos élete és működése, Miskolc, 1927

• O. Fr. M.: Október elsején kezdődnek Miskolcon a Kelemen
Didák emlékére tartandó ájtatosságok. Nemzeti Újság, 1929. okt. 1. 4.

• Timár Kálmán: Kelemen Didák mint nyelvjító, Magyar Nyelv, 1930. 126-127.

• Péchy Horváth Dezső: Ujabb lépések Kelemen Didák szenttéavatására, KathSz, 1937. 598-601.

• Meszlényi Antal: Kelemen Didák, Egyházi Lapok, 1942. 100-102.

• Nagy Miklós: A tiszai vándor, Bp. 1943

• Péchy-Horváth Dezső: Kelemen Didák, a szentéletű miskolci minorita, KathSz, 1944. 283-286.

• Monay Ferenc: Kelemen Didák, a Felső Tiszavidék apostola, Róma, 1957

• Rákos Raymund: Ugye, atyafiak?! Kelemen Didák élete, Róma, 1975

• Rákos Raymund: Új adatok Kelemen Didákról, Vigilia, 1979. 80-87.

• Rákos Raymund: Kelemen Didák műveiből, Róma, 1985

• Szirmai Béla: Szentéletű minoriták, Kelemen Didák, Vasárnap, Kolozsvár, 1992. márc. 1.

• Rencz Gizella: Minoriták Giródtótfaluban, Vasárnap, Kolozsvár, 1992. aug. 2.
miskolc.minorita.hu | 2014 © Minden jog fenntartva!
kövessen minket!
Miskolci Nagyboldogasszony Plébánia
3525 Miskolc
Kelemen Didák utca 3.
Email: minorita-miskolc@freemail.hu