Pax et Bonum!

Hírek - Hirdetések

2019-05-11
Húsvét 4. vasárnapja (C. év) - 2019. május 12.
2019-05-11
Húsvét 3. vasárnapja (C. év) - 2019. május 5.
2019-04-28
Húsvét 2. vasárnapja, az Isteni Irgalmasság vasárnapja (C. év) - 2019. április 28.
2019-04-21
Húsvétvasárnap, Krisztus feltámadása (C. év) - 2019. április 21.
2019-04-14
Virágvasárnap, Az Úr szenvedésének vasárnapja (C. év) - 2019. április 14.
2019-04-07
Nagyböjt 5. vasárnapja (C. év) - 2019. április 7.
2019-03-31
Nagyböjt 4. vasárnapja (C. év) - 2019. március 31.

VALAMENNYI SZENT

November 1-jén valamennyi szentnek, mindenszenteknek emlékezetét üli az egyház. Azokét az elhunytakét, akik életükben Isten ügyéért emberfeletti hősiességgel küzdöttek.


A szentek azok, akik nemcsak törekedtek a tökéletességre, hanem a hit, a remény és a szeretet gyakorlásában messze kitűntek az emberek közül. Még közelebbről: akik minden körülmények között hittek Istenben (pl. Szent István király) és tetteiket (ország alapítás) ez a hit vezette életük végéig (10 püspökség alapítása). A remény az örökkévalóságba, az Isten országába való eljutás öröme. Ez tette képessé a vértanúkat (mártírok) arra, hogy életüket odaadják, önként vállalják a halált, hogy ezzel is igazolják hűségüket. A szeretet hősei a legnehezebb életformát is szívesen vállalták (betegápolás, hithirdetés, szegénygondozás, tanítás), mert Istent szolgálták a szenvedőkben (pl. Árpád-házi Szent Erzsébet). Voltaképpen nagy emberek, kiválóságok, hősök, de nem feltalálói, zeneszerzői, írói stb. képességeik miatt kiválóak elsősorban, hanem a hit, a remény, a szeretet, a jóság, az igazság, Isten akarata szolgálatában teljesített életművük miatt. Isten sokszor csodával is igazolta ezeknek a hősöknek az életszentségét (a Szent Jobb; a rózsacsoda és Szent Erzsébet 750 éven át tartó hatása stb.).

A szenteket tisztelet illeti meg, nem imádás! Istent imádjuk és kérjük: irgalmazzon nekünk; a szentek közbenjárását kérjük: könyörögjetek érettünk. Az oltárokon elhelyezett képeik figyelmeztetnek rájuk; ereklyéik (csontmaradványok, eszközeik, ruhájuk stb.) pedig éppúgy kegyeletes bánásmódot kívánnak, mint pl. a szülőktől ránk maradt kedves emlékek. Túlzások és visszaélések mindig voltak (képrombolás; ereklyék elégetése), de a józan és különbséget tenni tudó értelem mindig megtalálja a helyes mértéket. Az aradi 13 vértanú emléke szentebb, mint a sok szabadságharcban elesett honvédé, de ez utóbbiaké is szent. Itt a „szent” nem egyházi értelemben vett; mégis jellemzi, hogy a hősöket minden közösség megkülönbözteti, tiszteli és emlékük őrzésére évenkénti emléknapot rendel.

A „szentek egyessége” (communio sanctorum) azt jelenti, hogy az egyház élő s elhunyt tagjai Isten szeretetében összetartoznak. A lélek halhatatlansága lehetővé teszi, hogy a már Isten országába eljutott szentek kéréseikkel közbenjárjanak értünk Istennél, és életük példájával segítsék életünk alakítását (ezért kereszteléskor olyan szent nevét válasszuk az újszülöttnek, akinek az élete imponáló és követésre méltó lehet számára). Mi pedig a megholtakért imádkozunk, mert ők már semmit nem tehetnek jóvá és jót sem cselekedhetnek. Így az egymáson segítő szeretet kapcsolja össze a már üdvözült szenteket és minden megholtat és élőt, akik szintén az életszentség elérésére hivatottak: ,,...legyetek tökéletesek, miként a ti mennyei Atyátok tökéletes... Atyám házában sok lakóhely van. Azért megyek hozzá, hogy helyet készítsek nektek...”.

Ahogyan a magyar történelmet Árpád-házi királyaink, Zrínyi és Pázmány, Rákóczi és Báthory, Bethlen és Bocskai, Széchenyi és Kossuth, Vörösmarty és Arany, Kölcsey és Petőfi stb. nélkül elképzelni nem lehet: ugyanígy elképzelhetetlen az egyház történelme Szent Benedek és Bernát, Loyolai Ignác és Assisi Ferenc, Don Bosco János és Szent Erzsébet, Szent István és Imre és Margit: a szentek és a magyar szentek nélkül.
Enzsöl Ellák
miskolc.minorita.hu | 2014 © Minden jog fenntartva!
kövessen minket!
Miskolci Nagyboldogasszony Plébánia
3525 Miskolc
Kelemen Didák utca 3.
Email: minorita-miskolc@freemail.hu