Pax et Bonum!

Hírek - Hirdetések

2019-05-11
Húsvét 4. vasárnapja (C. év) - 2019. május 12.
2019-05-11
Húsvét 3. vasárnapja (C. év) - 2019. május 5.
2019-04-28
Húsvét 2. vasárnapja, az Isteni Irgalmasság vasárnapja (C. év) - 2019. április 28.
2019-04-21
Húsvétvasárnap, Krisztus feltámadása (C. év) - 2019. április 21.
2019-04-14
Virágvasárnap, Az Úr szenvedésének vasárnapja (C. év) - 2019. április 14.
2019-04-07
Nagyböjt 5. vasárnapja (C. év) - 2019. április 7.
2019-03-31
Nagyböjt 4. vasárnapja (C. év) - 2019. március 31.

SZENT ISTVÁN LOVAGREND

Tavaly, Nagyboldogasszony ünnepén vendégeink voltak a Szent István Lovagrend lovagjai. Most kerül bemutatásra a Lovagrend.


Kr.u. első ezredforduló, az új évezred kezdete a Szent Földön keresztényüldözést, templomaink lerombolását hozta. Ez a nehéz időszak 1017-ben a szabad vallásgyakorlás biztosításával ért véget, s ekkor kezdődött meg a keresztények visszatérése, a templomok újjáépítése. Ez az idő a keresztény lovagrendek kialakulásának a kezdete: az 1020-as években létesül Keresztelő Szent János tiszteletére Jeruzsálemben zarándokház és ispotály, amelyikből a XII. század közepére a Máltai (Johannita) Lovagrend nő ki; 1027-től kezdődik a Szent Sír templom újjáépítése és körülötte kialakul az 1100-as évek közepére a Szent Sír Lovagrend; és ugyancsak 1017-től létesít Szent István magyar király zarándokházakat Jeruzsálemtől Rómáig, amelyekből 1150 és 1160 között megalakul a Cruciferi Sancti Stephani Regis. Mint minden keresztény lovagrend, a Szent István Lovagrend is közvetlenül a pápától függött. A Stefaniták a Szent Föld végleges elvesztése után magyarországi (esztergomi) központtal működtek tovább, majd a hosszú török háborúban történetük hosszabb időre megszakadt.

A magyar keresztény lovagi eszme a szuverén és keresztény magyar állam megalakulásától fontos eleme, s szervezeti alapjait az ispotályos és zarándok házak létesítésével Szent István király személyesen alakította ki. E művet építette tovább Szent László, a Lovagkirály, és tette teljessé II. Géza király a Cruciferi Sancti Stephani Regis lovagrend megalakulása segítésével a XII. század közepén. Eközben a többi keresztény lovagrend - Máltaiak, Szent Sír lovagok stb. - működését is segítették uralkodóink hazánkban. Éppen ezért a XX. század végén, a reményt keltő megújulás idején egyrészről a Máltai és Szent Sír lovagrendek felújították tevékenységüket hazánkban, míg másrészről - hosszabb előkészítő munka után - dr. Paskai László bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek 1993. augusztus 20-án egyházi magántársulatként engedélyezte a Szent István Lovagrend működését.

A Cruciferi Sancti Regis a Katolikus Egyház jogrendjében tevékenykedik, egyházi jogi személy, s ezen keresztül világi jogi személyisége is van. Egyházi főhatósága az esztergom-budapesti érsek, aki egyben a Lovagrend Fővédnöke is. A Lovagrend anyaországa Magyarország, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye. A Lovagrendnek katolikus és protestáns osztálya van, s a katolikus keresztényeken kívül tagja lehet kálvinista (református) vagy lutheránus (evangélikus) keresztény is. A Lovagrend legfelsőbb vezetője katolikus. A Lovagrendbe önkéntes döntés alapján felvételét kérheti a feltételeknek megfelelő minden keresztény férfi és nő. A stefaniták egyformán nagy erénynek ismerik el az önmegtartóztató életet és a keresztény házasságot.

A Lovagrend alapvető célja Isten dicsőségének előmozdítása tagjai életén keresztül, a hitnek és az egyetemes kereszténységnek, valamint a magyarságnak tett szolgálattal és felebaráti segítségnyújtással. Ezért terjeszti és erősíti a szeretet és a testvériség erényeit, gyakorolja az irgalmasság cselekedeteit, különösen a betegek, a vándorok, a zarándokok, a menekültek, a bujdosók, a száműzöttek, az elhagyottak, a szegények segítésével és megerősítve Istenbe vetett hitüket. Fontos feladata a rendkívüli csapások és a háborúk áldozatainak a megsegítése.

A Lovagrend sajátos feladata a keresztény hit és erkölcs alapjain állva szolgálni a magyar nemzet érdekeit, ápolni a történelmi tradíciót és különös figyelemmel fordulni a Magyarország mai határain kívül - különösen is a Kárpát-medencében - élő magyarok felé.

A Lovagrendnek jelenleg két csoportja van, egy Erdélyben és egy az USA-ban.

A Lovagrend céljai elérése érdekében adományokat gyűjt és elfogad, szellemieket és anyagiakat működtet a Hit szolgálatából és a lovagi erények gyakorlásából fakadó követelmények feltétlen érvényesülésének alárendelve.

E célok eléréséhez kéri a Cruciferi Sancti Stephani Regis minden áldozatos lélek adományát, segítő közreműködését.

Jelenleg a Rend fő tevékenységi területei a mai határainkon kívül élő magyarok különösen fontos segítésén túlmenően a vakok, látássérültek, továbbá az ifjúság oktatásának és nevelésének megsegítése, mindezt intézményeik (vakvezető kutya-képző iskola, illetve óvodák, iskolák, kollégiumok) támogatásával. Természetesen minden segítség kérést meghallgatunk, beleértve a rendkívüli helyzetekben cselekvést is, s ha módunk van rá, segítünk. Az inség nagy, a rászoruló sok, viszont az adományok kevesek, s így a lehetőségeink is korlátozottak. Nagyon nagy szükség van minden jóakaratú és munkánkat adománnyal támogatni képes ember, intézmény és cég segítő közreműködésére.
miskolc.minorita.hu | 2014 © Minden jog fenntartva!
kövessen minket!
Miskolci Nagyboldogasszony Plébánia
3525 Miskolc
Kelemen Didák utca 3.
Email: minorita-miskolc@freemail.hu