Pax et Bonum!

Hírek - Hirdetések

2019-05-11
Húsvét 4. vasárnapja (C. év) - 2019. május 12.
2019-05-11
Húsvét 3. vasárnapja (C. év) - 2019. május 5.
2019-04-28
Húsvét 2. vasárnapja, az Isteni Irgalmasság vasárnapja (C. év) - 2019. április 28.
2019-04-21
Húsvétvasárnap, Krisztus feltámadása (C. év) - 2019. április 21.
2019-04-14
Virágvasárnap, Az Úr szenvedésének vasárnapja (C. év) - 2019. április 14.
2019-04-07
Nagyböjt 5. vasárnapja (C. év) - 2019. április 7.
2019-03-31
Nagyböjt 4. vasárnapja (C. év) - 2019. március 31.

SZENT ERZSÉBET KULTUSZA

Leggyorsabban és legélénkebben a ferences rendekben virágzott fel tisztelete, mert egyike volt az első harmadrendieknek Európában, másrészt pedig a szent tisztelete nagy mozgatóerő volt a harmadrend fejlődésében a középkor idején.


Ezt a tiszteletet a lovagrendek, valamint a ciszterciek és a domonkosok is terjesztették. A befolyásos rendek működésének és nem kevésbé a Szent népszerűségének köszönhetően, a kultusza elterjedt szinte egész Európában. Németországban, Belgiumban, Franciaországban, Olaszországban, Spanyolország-ban és Lengyel-országban szentelték a legtöbb templomot, kápolnát és képet az ő tiszteletére. Wrocławban is van szent Erzsébet tiszteletére épült templom, a wroclawi székesegyház szent Erzsébet kápolnáját pedig Fryderyk Hessen bíboros alapította. Trzebnicában pedig a szentély bejárata előtt található két nagy szobor: szent Erzsébeté és szent Hedvigé. Erzsébetet úgy ábrázolták, hogy korona van a fején, kezében a harmadrend regulája és kenyeret nyújt egy éhezőnek. Lábainál pedig egy angyal tartja a rózsává változott kenyereket abban a pillanatban, amikor vádolni akarták a szegények támogatása miatt. A sziléziai Nysában hatalmas templomot építettek szent Erzsébet tiszteletére. Marburg, Kassa, Eisenach és Winchster is központokká váltak. Ezenfelül szent Erzsébet Türingia patrónusává is lett választva. Általánosan a keresztény irgalmasság patrónusának is nevezik. Az ő neve alatt több női szerzetes-közösség is alakult.

Leggyakrabban hercegnői ruhában ábrázolják, illetve egyszerű, ferences harmadrendi ruhában. Nem egyszer látható a képeken királyi koronával a fején a kötényéből kiálló rózsákkal. Ha harmadrendi ruhában ábrázolják, nem egyszer a betegek közt látható, amint ápolja és gondozza őket, valamint élelmet és innivalót oszt a szegényeknek.

Erzsébet a szeretet példáját hagyta ránk, amelyben rejtett erő van, amely magával hozza az önmagunk, önakaratunk, saját óhajaink, kívánságaink és elképzeléseink számára való meghalás szükségszerűségét is. Ez nem lehet természetes szeretet, hanem csak is az Isten Igéje által formált isteni szeretet, amelyet a latin caritas szóval lehet leírni. Az irgalmasság minden tettének fel kell vennie a szeretet e formáját, mert különben elveszíti értékét és tartalmát. A cselekvés motivációjának a szeretetből fakadó gondoskodásnak kell lennie. Az embernek ilyenné kell átalakítania a motivációját, hogy így tehessen tanúságot a Szeretetről, amely Krisztusban nyilvánul meg. Az tud igazán szeretni, aki Krisztusra való tekintettel képes és tud szeretni. Nélküle senkit sem lehet mindhalálig szeretni. Szent Erzsébet megértette, hogy a caritas értelmében felfogott szeretet mindig aktuális és szükséges, mert aki el akar távolodni ettől a szeretettől, az embert az emberségében fogja megsemmisíteni, és csak tárgyként fogja kezelni. Szent Erzsébet tökéletesen számot vetett azzal, amiről mi, XXI. századi emberek megfeledkezünk, hogy mindig van valaki mellettünk, aki szenved, aki segítségre és vigasztalásra szorul, aki magányosnak és elhagyottnak érzi magát, akinek lelki vagy anyagi segítségre van szüksége. A caritas értelemben alkalmazott szeretet a másik emberről való gondoskodás forrásává válik, és úgymond, az adott helyzetben meg-súgja azt is, hogyan tudunk segíteni. Szent Erzsébet minden kor emberét megigéz-heti a maga természetességével, egyszerűségével az életszentségre való törekvés-ben. Az életéből fakadó üzenet inspiráció is egyben mindazok számára, akik követ-ni akarják őt az irgalmasság gyakorlásában.
fordította: György testvér
miskolc.minorita.hu | 2014 © Minden jog fenntartva!
kövessen minket!
Miskolci Nagyboldogasszony Plébánia
3525 Miskolc
Kelemen Didák utca 3.
Email: minorita-miskolc@freemail.hu