Pax et Bonum!

Hírek - Hirdetések

2019-05-11
Húsvét 4. vasárnapja (C. év) - 2019. május 12.
2019-05-11
Húsvét 3. vasárnapja (C. év) - 2019. május 5.
2019-04-28
Húsvét 2. vasárnapja, az Isteni Irgalmasság vasárnapja (C. év) - 2019. április 28.
2019-04-21
Húsvétvasárnap, Krisztus feltámadása (C. év) - 2019. április 21.
2019-04-14
Virágvasárnap, Az Úr szenvedésének vasárnapja (C. év) - 2019. április 14.
2019-04-07
Nagyböjt 5. vasárnapja (C. év) - 2019. április 7.
2019-03-31
Nagyböjt 4. vasárnapja (C. év) - 2019. március 31.

SZEGÉNYEK MINDIG LESZNEK VELETEK

„MLtsgos házhoz tartozandó úri compániájával nagyságodat alázatosan invitálom, s kérem is, hogy azon sz. napot […] nagyobb ájtatosságnak okáért maga mltsgos praesentiájával condecorálni méltóztassék.” (fr. Didacus Kelemen)


Nemzetközi konferencia a szegénységről Kelemen Didák atya tiszteltére,
halálának 265. évfordulója alkalmából


AZ ESEMÉNY FŐVÉDNÖKE:

ERDŐ PÉTER BÍBOROS

AZ ESEMÉNY VÉDNÖKEI ÉS TÁMOGATÓI:
Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke,
dr. Surján László, a KDNP alelnöke, az Európai Parlament képviselője,
dr. Pokorni Zoltán, polgármester, országgyűlési képviselő,
dr. Ódor Ferenc, a B.-A.-Z megyei Közgyűlés elnöke,
dr. Csiha Judit, országgyűlési képviselő,
Szabó György, az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács elnöke,
dr. Ternyák Csaba, egri érsek,
dr. Kocsis Fülöp, görög-katolikus püspök,
Csomós József, református püspök,
Szebik Imre, ny. evangélikus püspök, a Magyar Egyházak Ökumenikus Tanácsának elnöke,
dr. Bolyki János, református teológus professzor, a ME tiszteletbeli doktora,
Mészáros Kálmán, a Magyarországi Baptista Egyház országos elnöke,
Csernák István, a Magyarországi Metodista Egyház szuperintendense

A KONFERENCIA HELYSZÍNE:
MTA MISKOLCI TERÜLETI BIZOTTSÁG DÍSZTERME (MISKOLC, ERZSÉBET TÉR 3.)

A KONFERENCIA PROGRAMJA

2009. május 4. hétfő
9.30-10.00 – A konferenciát a védnökök köszöntik
10.00-12.45 – I. Ülésszak; Elnök: Szabó-Tóth Kinga (ME intézetigazgató, egyetemi docens)
Vukovich Gabriella (DEMO-STAT Társadalomtudományi, Demográfiai, Statisztikai Szakértő Iroda, igazgató); Kik a szegények és hányan vannak a statisztikai adatok szerint?
Besenyei Lajos (ME egyetemi tanár, emeritus rektor); A szegénység mint világprobléma
Gyulai Éva (ME intézetigazgató, egyetemi docens); Szegények és legszegényebbek Miskolcon a középkor végén és korai újkorban (Adalékok a mezővárosi zsellérség és az ispotályok kérdéséhez)
Horváth Zita (ME egyetemi adjunktus); Parasztság – szegénység?
Bódy Zsombor (ME egyetemi adjunktus); A társadalombiztosítás intézményrendszere szociális feszültségek, gazdasági kényszerek és politikai szempontok szorításában. Társadalombiztosítás a világválságban 1929-1933 között

13.30-15.30 – II. Ülésszak; Elnök: Besenyei Lajos (ME egyetemi tanár, emeritus rektor)
Utasi Ágnes (SZTE egyetemi tanár); Társadalmi szolidaritás és szegénység
Pankucsi Márta (ME főiskolai docens); Szegények reménytelensége és reményei
Szabó-Tóth Kinga (ME intézetigazgató, egyetemi docens); A szegénységből való kitörés lehetőségei
Janky Béla (BME egyetemi docens); Kisebbség-többség konfliktus és a szociális rendszer átalakulása: Az Észak-amerikai tapasztalatok

16.10-18.00 – III. Ülésszak; Elnök: Besenyei Lajos (ME egyetemi tanár, emeritus rektor)
Mihályi Helga (ME egyetemi adjunktus); A szegénység tendenciái az elmúlt 20 évben B.-A.-Z. - megyében
Jász Krisztina (MTA, RKK, tudományos munkatárs); A társadalmi kirekesztődés-problematika területi kutatói szemmel
G. Fekete Éva (ME egyetemi docens); Aprófalvas térségek fejlesztésének lehetőségei
Nemes Gusztáv (MTA, KTI, tudományos munkatárs); „Az első lépés a legnehezebb”- szociálisgazdaság, önszerveződés, vidékfejlesztés és a vidéki szegények
Gyukits György (ME egyetemi adjunktus); Egészségfejlesztés a szegénynegyedekben

18.30 Taezéi imaóra Kelemen Didák sírjánál
19.00 Fogadás a Minorita Templom hittantermében


2008. május 5. kedd
9.00-13.00 – I. Ülésszak; Elnök: Bosák Nándor (püspök)
Csókay Károly SJ; Aki megvilágosítja életünket. Kortársunk Hurtado Szent Albert
Lacatuşu Stefan Ofm.Conv.); Isten a szegénységben nyilatkoztatja ki magát
Székely András (SOTE, Magatartástudományi Intézet munkatársa); A vallásosság és a család szerepe az egészségmegőrzésben és életminőségben
P. Dr. Avin Kunnekkadan Svd (verbita szerzetes, az Indiai vallás és filozófia doktora); Evangelizáció és az elesettek felkarolása Magyarországon.
P. Sebastian Madassery Svd (a Pápai Missziós Művek országos igazgatója); Európai kereszténység Indiai szemmel.
Máthé Gábor (KRE egyetemi tanár); Szegénység –szociális igazgatás a polgári Magyarországon
Tóth Ágnes (szociálpolitikus); Ábrándok és valóság a magyar szociálpolitikában a két világháború között
Dobos Marianne; Az egészen összetört alabástrom edény

13.45-15.30 – II. Ülésszak; Elnök: Kocsis Fülöp (püspök)
Sejk Dr. Abdel Rahman Mihalffy (A Magyar Iszlám Közösség alapítója); Pénzisten világa
Tapolyai Mihály (pszichiáter-, teológus professzor); A megmaradás esélyei
Szigeti Jenő (ME emeritus professzor); Mire van szüksége egy szegény embernek? A szegénység problémája bibliai és etikai szempontból
Lubinszki Mária (ME egyetemi adjunktus); Megoldási stratégiák a szegénység mint krízis esetén

15.50-17.10 – III. Ülésszak; Elnök: Kabdebó Lóránt (ME emeritus professzor
Dunai Mónika (ME doktorandusz, önkormányzati képviselő); A város peremén. Szegénységpolitika Rákosmentén
Szirbik Gabriella (ME egyetemi tanársegéd); „Ha a szegényeink szenvedését nem a természet törvényei okozzák, hanem a mi intézményeink, nagy a mi bűnünk.”
Zárug Péter Farkas (ME egyetemi adjunktus); Szabadság, szegénység, demokrácia

miskolc.minorita.hu | 2014 © Minden jog fenntartva!
kövessen minket!
Miskolci Nagyboldogasszony Plébánia
3525 Miskolc
Kelemen Didák utca 3.
Email: minorita-miskolc@freemail.hu