A tűzeseti kár helyreállítására adományaikat a következő számlaszámra utalhatják:
Miskolci Nagyboldogasszony Plébánia 10700086-68597618-51200002

Hírek - Hirdetések

2018-11-05
Évközi 31. vasárnap (B év) - 2018. november 4.
2018-10-27
Évközi 30. vasárnap (B év) - 2018. október 28.
2018-10-25
Évközi 29. vasárnap (B év) - 2018. október 21.
2018-10-15
Évközi 28. vasárnap (B év) - 2018. október 14.
2018-10-07
Évközi 27. vasárnap (B év) - 2018. október 7.
2018-09-29
Évközi 26. vasárnap, Szentírás vasárnapja (B év) - 2018. szeptember 30.
2018-09-21
Évközi 25. vasárnap (B év) - 2018. szeptember 23.

MINORITA EGYHÁZKÖZSÉGÜNK

KEDVES TESTVÉRÜNK! 2009 számunkra nemcsak a Papság Éve volt, hanem Kelemen Didák, templomépítő halálának 265. és a templomunk építésének 280. évfordulója.


Kelemen Didák minorita atya, 1683-ban, Baksafalván (Kézdialmás) született. A tiszai részek térítője, teológiai tanár, templomok, kolostorok építője, mint hitszónok ismert Háromszéktől Pozsonyig, tábori káplán, remetemódon élő szerzetes, a keresztény és szerzetesi tökéletesség példaképe, kit még a protestánsok is a kezdetben „pápista kutya” cím helyett „jó Didák atyánk”-nak neveztek.

Az alázatosságot, türelmet, az isteni dolgokban való bölcsességet és jártasságot, a szerzetest leginkább ékesítő, az isteni, a sarkalatos és ezekkel kapcsolatos erényeket hősi fokon gyakorolta.

1744. április 28-án, életének 61., szerzetesi életének 41. esztendejében Miskolcon, az általa alapított rendházban hunyt el. A miskolci minorita templom Szentháromság kápolnája alatti kriptában 1980-ig nyugodott, akkor a rendi posztulátor jelenlétében Didák atya földi maradványait kiemelték a rendi kriptából, és ünnepélyesen elhelyezték a templomhajóban.

Kereken 280 évvel ezelőtt kezdet hozzá a templom építéséhez. Azóta áll és Isten dicsőségét hirdeti. Legyen számukra szent hely, ahová betérhetünk Istentől erőt meríteni, szent hely, ahol, mint szent közösség, mint anyaszentegyház összegyűlhetünk.

Egyházközségünk nevében hálás szívvel köszönöm meg templomunk, plébániánk részére nyújtott anyagi támogatását. Biztos vagyok benne, hogy a jó szível nyújtott adomány, különösen is az évi rendszerességgel fizetett egyházi hozzájárulás („egyházi adó”) a hit jele és az egyházhoz való tartozni akarás kifejezése.

Nap, mint nap köszönjük meg Istennek, hogy gondoskodik rólunk. Ne szégyelljük az imát, sem az imádságág házát. Ne csak az épület hirdesse Isten dicsőségét, hirdessük azt mi is tevékeny hitünkkel és szeretetünkkel.

fr. Bogdan, plébános
miskolc.minorita.hu | 2014 © Minden jog fenntartva!
kövessen minket!
Miskolci Nagyboldogasszony Plébánia
3525 Miskolc
Hősök tere 5.
Email: minorita-miskolc@freemail.hu