A tűzeseti kár helyreállítására adományaikat a következő számlaszámra utalhatják:
Miskolci Nagyboldogasszony Plébánia 10700086-68597618-51200002

Hírek - Hirdetések

2018-11-05
Évközi 31. vasárnap (B év) - 2018. november 4.
2018-10-27
Évközi 30. vasárnap (B év) - 2018. október 28.
2018-10-25
Évközi 29. vasárnap (B év) - 2018. október 21.
2018-10-15
Évközi 28. vasárnap (B év) - 2018. október 14.
2018-10-07
Évközi 27. vasárnap (B év) - 2018. október 7.
2018-09-29
Évközi 26. vasárnap, Szentírás vasárnapja (B év) - 2018. szeptember 30.
2018-09-21
Évközi 25. vasárnap (B év) - 2018. szeptember 23.

MILYEN LEHETETT A FELTÁMADÁS PILLANATA?

Robert K. Wilcox amerikai újságíró beutazta a fél világot, hogy minél több adatot gyűjthessen a sokat vitatott turini-lepelről.


Kutatásainak eredményeit a Shroud című művében hozta nyilvánosságra. Véleménye szerint a turini-lepel valójában az a gyolcsvászon, amelybe Jézus holttestét becsavarták, s amelyre a feltámadás pillanatában, számunkra a mai napig megmagyarázhatatlan módon, rányomta megostorozásának, tövissel való megkoronázásának és kereszten való megkínzásának negatív fényképét. A szerző könyve végén így írja le a feltámadás pillanatát:

„A dombos, kősziklás terepen kiásott sírban sötétség és csönd honol. A bejáratot nehéz kő zárja. A sír kőpadján fehér göngyöleg hever. A leplen át egészen világosan kirajzolódnak egy emberi test körvonalai. Jézus Krisztus az, gyolcslepelbe takarva. Egy fásli a fejét veszi körül, és fönntartja a halott állát. A gyolcsba tekert holttest mellett erős illatot terjesztő illatszerek állnak.

Az éjszaka csöndjében egyszerre csak mintha egy elektromos szikrából kipattanó feszültség hasított volna a sírba.

Néhány pillanatig finom vibráció keletkezett, amit csak a legérzékenyebb műszerek regisztrálnak, majd egyre erősödve megrengeti a sírt, és kiveti a bejárati követ.

Eközben a gyolcslepelből egyre sugárzóbb fény tör ki. A fénysugarak áthatolnak a vásznon, beragyogják a sírt, és átvilágítják a sötét éjszakát.

Harminc másodpercig ragyog a vakító fény, amely a gyolcsba takart testből tör elő. És a merev test megmozdul, s újraéled. Egyszeriben felfoghatatlan változás megy végbe: a halott anyag tiszta energiává változik. A gyolcsból kitörő fény a térben lebeg, majd hirtelen eltűnik. A kőpadon heverő lepedő kiürül, lelaposodik.

A sírkamrába visszatér az éjszakai sötétség. A kint álló őrök elfutnak, hogy mentsék az életüket. »Földrengés! Megrendült a föld!« - kiabálják rémülten. A levegőben égett vászon szaga terjeng.”

Lehet, hogy valakit zavar a feltámadás ilyen leírása. De ha a múlt nemzedékei beszélhettek a hit dolgairól számunkra naivnak tűnő nyelven, akkor korunk embere is megközelítheti a szánára fölfoghatatlan dolgokat a fizika nyelvén, különösen, ha a turini-lepel tudományos kutatása ezt a nyelvezetet sugallja. Marad azonban a felismerés, hogy a föltámadás valóságát, mostani ismereteink szerint, sohasem tudjuk felfogni, még kevésbé mindenki számára érthetővé tenni - itt a tiszta hit területén mozgunk, mely Isten ajándéka.
miskolc.minorita.hu | 2014 © Minden jog fenntartva!
kövessen minket!
Miskolci Nagyboldogasszony Plébánia
3525 Miskolc
Hősök tere 5.
Email: minorita-miskolc@freemail.hu