Pax et Bonum!

Hírek - Hirdetések

2019-05-11
Húsvét 4. vasárnapja (C. év) - 2019. május 12.
2019-05-11
Húsvét 3. vasárnapja (C. év) - 2019. május 5.
2019-04-28
Húsvét 2. vasárnapja, az Isteni Irgalmasság vasárnapja (C. év) - 2019. április 28.
2019-04-21
Húsvétvasárnap, Krisztus feltámadása (C. év) - 2019. április 21.
2019-04-14
Virágvasárnap, Az Úr szenvedésének vasárnapja (C. év) - 2019. április 14.
2019-04-07
Nagyböjt 5. vasárnapja (C. év) - 2019. április 7.
2019-03-31
Nagyböjt 4. vasárnapja (C. év) - 2019. március 31.

MIÉRT SZERETEM A BOLDOGASSZONYT?

Engem nem a naptárbéli figyelmeztetés buzdít ennek a Boldogasszonynak a szeretetére, hanem a szívem /…./


Legszívesebben énekelném neki azzal a tiszta gyermekhanggal, amellyel valaha énekeltem: „Boldogasszony édes, hozzád esd ma néped, veszni indult lelkét, hogy Te mentenéd meg, Édes Szűzanyánk.” Azóta megkopott a hangom, mélyebb és rekedtebb lett, és sajnos nem is cseng olyan tisztán, mint egykor, mikor még anyám és apám kezét fogtam, hogy el ne vesszek a tömegben.

Egy azonban a régi maradt: a szeretetem. A szívemen nem fogott az idő, nem bírt vele a megszokás ördöge, nem telepedett rá a rutin; ma is úgy szeretem Máriát, mint diákkoromban.

Miért szeretem őt? /…/ A szeretet nyelve a csönd, a zavar, a dadogás, szavak keresése, vagy éppen szavak bősége. Amikor meg kell fogalmaznunk valakit, aki számunkra fontos, azonnal érezzük, milyen nehéz válaszolnunk a „miért”-re. Ha szeretteinkről szólunk, rést nyitunk a szívünkön, hogy mások is belássanak, de ez csupán egy kulcslyuknyi hely. A szívét senki sem tudja kifordítani.

Szeretem az „igenjeiért”. Azért az egyértelmű válaszért, amit Istennek adott. Mi mindig a magunk álmait kergetjük, nem engedjük, hogy mások beleszóljanak az életünkbe. Mária hangja a „legyen nekem a te igéd szerint”. Nem kezd magyarázkodni, hogy „másként képzeltem el a jövőmet”, nem mondja az isteni küldöttnek, hogy „hagyj békén”; engedi, hogy Isten döntsön élete felől.

Szeretem a figyelmességéért. Pásztorok szavait szívébe rejtő bölcsességéért, azért a befogadó emberségért, amely sohasem utasítja el a titkot, a nyitottságáért szeretem. Azért az asszonyi szemért, amely a lakodalmas társaságban észreveszi, hogy fogytán a bor, s így lesz a kánai menyegző a közbenjárás első állomása.

Szeretem az alázatáért. Sohasem akar előtérbe kerülni. Nem hivalkodik gyermekével. Nem büszkélkedik azzal, hogy lám ő kinek az édesanyja. Hagyja, hogy tanítson a Fia, és nem sértődik meg, hogy Jézus az őt hallgató embereket anyjának és testvérének nevezi. Csendben „beáll” ebbe a szent rokonságba.

Szeretem a kitartásáért. Ő a föld legerősebb asszonya. Amikor rászakad az ég, amikor a legdrágább Fiút viszik a vesztőhelyre, amikor sorra szöknek a legkitartóbb tanítványok, ez az Édesanya vonszolja magát szemefénye után. Nem átkozódik, nem kiabál az égbe szemrehányó szavakat, megy Jézusa után, és szenvedését ráteszi Fia keresztjére. És ezt a Fájdalmas Anyát mi mégis Boldogasszonynak hívjuk.

Miért nevezzük Boldogasszonynak? Hogyan lehet boldog az, akit ennyi gyötrelem ért? Mi a különbség egy asszony boldogsága és Mária boldogsága között? Annyi, mint Föld és Ég között.

Mitől boldog ezen a Földön egy asszony? Boldog a családjától, gyermekeitől, hivatásától, sikereitől, de bárhogy sorolnám tovább ezeket a boldogságokat, azonnal tudjuk, mennyire veszélyeztetett boldogság mindegyik, milyen ingatag öröm. Időnkénti boldogság jut nekünk. Egyetlen asszonynak sincs felhőtlen boldogsága. A befejezettség hiányzik belőle. Itt állandóan váltja egymást könny és mosoly, öröm és szomorúság, s nagyon sokszor több jut a bánatból, mint az örvendezésből.

Mária boldogsága nem ilyen! Kikezdhetetlen és veszély nélküli. Nem azért, mert a Mennyország valamiféle „Mosoly országa”, hanem azért, mert az emberi lét beteljesülésének állapota.

Mária célhoz ért asszony, Istenhez jutott asszony, olyan asszony, akitől nem vehetik el a boldogságot, azért: Boldogasszony.

A Földön araszolgató értelem számára természetesen fölfoghatatlan ez a lét. Hinni épp azt jelenti, hogy bátorság van bennünk annak elfogadására, hogy létezhet olyan minőségileg magasabb rendű Élet, amelyhez most még nincs „antennánk".

A földi észjárás unalmasnak gondolja azt a boldogságot, amely beteljesült. Mit csinál az, aki elért a célhoz, miféle öröm az, amelynek nincs már kockázata?

Ezen a Földön valóban minden boldogságunk az úton-járás izgalmából ered. Annak megértéséhez kell az erő, hogy az a Másik Boldogság, amely halálunk után vár reánk, milliószor izgalmasabb, hiszen Isten végtelen és kimeríthetetlen létében való osztozkodást jelent.

Mária ebben a boldogságban él. Fia előlegezte neki a Teljesség Birodalmát, hogy onnan figyelje anyai szemével földi erőlködéseinket és szóljon, hogy „Fiam! Nincs életkedvük! Nincs hitük! Nincs perspektíva előttük! Fiam nézd mennyire hamis úton járnak! Nézd Fiam! Narkóznak, erőszakoskodnak, ölik egymást, a sátánnal cimborálnak, a vesztükbe rohannak! Tégy csodát értük! Mentsd meg a Földet!”
Enzsöl Ellák
miskolc.minorita.hu | 2014 © Minden jog fenntartva!
kövessen minket!
Miskolci Nagyboldogasszony Plébánia
3525 Miskolc
Kelemen Didák utca 3.
Email: minorita-miskolc@freemail.hu