A tűzeseti kár helyreállítására adományaikat a következő számlaszámra utalhatják:
Miskolci Nagyboldogasszony Plébánia 10700086-68597618-51200002

Hírek - Hirdetések

2018-11-05
Évközi 31. vasárnap (B év) - 2018. november 4.
2018-10-27
Évközi 30. vasárnap (B év) - 2018. október 28.
2018-10-25
Évközi 29. vasárnap (B év) - 2018. október 21.
2018-10-15
Évközi 28. vasárnap (B év) - 2018. október 14.
2018-10-07
Évközi 27. vasárnap (B év) - 2018. október 7.
2018-09-29
Évközi 26. vasárnap, Szentírás vasárnapja (B év) - 2018. szeptember 30.
2018-09-21
Évközi 25. vasárnap (B év) - 2018. szeptember 23.

MEGVÁLASZTOTTUK AZ ÚJ KÉPVISELŐTESTÜLETET

Az érsek atya szeptemberi kérésének megfelelően, a kedves Híveink segítségével, két fordulóban megválasztottuk az új Képviselőtestületet. Az első fordulóban ajánlásokat gyűjtöttünk, a híveink kiket látnának szívesen a Képviselőtestületben. Az ajánlások alapján állítottuk össze a 30 tagú szavazólistát a második fordulóra. A szavazólistát a kedves Hívek megkapták.


Sokan éltek aszavazási lehetőségükkel, és leadták a saját 20 fős listájukat. A visszaérkező listákat kiértékelve 21 fő választott tagja lett a Képviselőtestületnek, amelynek elnöke a plébános atya, és további tagjai még a szerzetesi közösség képviselője, valamint a templomunk kántora. Összesen a Képviselőtestületünk tagjainak száma 24 fő:

P. Bogdan Adamczyk OFM Conv. - plébános
P. Lacatusu Stefan OFM Conv. – szerzetesi közösség képviselője
Battáné Várkonyi Mária
Dr. Simkó Róbert
Bódig László
Szamosi Erika - kántor
Czókó Mónika
Szendrei Béla
Feketéné U. Andrea
Szerdy György
Gergely Miklós
Szunyogh László
Juhász Zoltánné
Dr. Takács János
Molnár György
Takács József
Pirity Csabáné
Dr. Tisza Tamás
Rozgonyi Ferencné
Varga Zoltán
Rózsavölgyi Károly
Dr. Várhelyi Krisztina
Sárközy Sebestyén
Dr. Zsiga Marcell

A vastagon szedett betűkkel a Képviselőtestület új tagjait jelöltük, mely szerint az új testület választott tagjai 3 fő kivételével a korábbi testületből került ki. Véleményünk szerint a kedves Testvérek jól átgondolva adták le szavazataikat. A választott testületi tagok megfelelnek a Képviselőtestületi szabályzat 4.1. szakaszában előírt feltételeknek, és eddig is sokat segítették a plébániánk, egyházközségünk életét. Az új Képviselőtestület eskütétele november 22-én, az esti szentmisén lesz.

Megköszönjük a Híveink áldozatos, lelkiismeretes részvételét a szavazási folyamatban. Köszönöm minden megválasztott Képviselőtestületi tag nevében a bizalmat, és kérjük támogatásukat, imáikat, hogy az új ciklusban, az előttünk álló 5 évben templomi közösségünk lelki fejlődésében, templomunk külső és belső felújításának nagy munkájában eredményesen dolgozhassunk. Megígérjük, hogy feladatainkat az egész egyházközségünk javára lelkiismeretesen fogjuk végezni. Kérjük Híveinkre és munkánkra a Jó Isten áldását, kegyelmeit, és templomunk Patrónájának, Nagyasszonyunknak, égi Édesanyánknak hathatós közbenjárását, támogatását.

Dr. Takács János - világi elnök

miskolc.minorita.hu | 2014 © Minden jog fenntartva!
kövessen minket!
Miskolci Nagyboldogasszony Plébánia
3525 Miskolc
Hősök tere 5.
Email: minorita-miskolc@freemail.hu