Pax et Bonum!

Hírek - Hirdetések

2019-05-11
Húsvét 4. vasárnapja (C. év) - 2019. május 12.
2019-05-11
Húsvét 3. vasárnapja (C. év) - 2019. május 5.
2019-04-28
Húsvét 2. vasárnapja, az Isteni Irgalmasság vasárnapja (C. év) - 2019. április 28.
2019-04-21
Húsvétvasárnap, Krisztus feltámadása (C. év) - 2019. április 21.
2019-04-14
Virágvasárnap, Az Úr szenvedésének vasárnapja (C. év) - 2019. április 14.
2019-04-07
Nagyböjt 5. vasárnapja (C. év) - 2019. április 7.
2019-03-31
Nagyböjt 4. vasárnapja (C. év) - 2019. március 31.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS (2008)

A Rászoruló Felebarátainkért Alapítvány beszámolója

A Rászoruló Felebarátainkért Alapítvány 1998 novemberében alakult. Az Alapítvány célja az alapító okirat szerint:

- öregek és hátrányos helyzetű emberek részére ingyenes étkeztetés szervezése, és anyagi finanszírozása felekezeti hovatartozás nélkül,
- szociális tevékenység (pl.: ruhaosztás, tanácsadás, stb.),
- hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
- egészségügyi tanácsadás szenvedélybetegek részére.

Az Alapítványt a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság a 8.Pk.1493/1998/2. számú határozatával, 1998. november 24-én vette nyilvántartásba. A határozat szerint az Alapítvány közhasznú szervezet.

A Rászoruló Felebarátainkért Alapítvány 2008. évi nyitó pénzeszközállománya 7.318.929.-Ft volt, melyből a készpénz 12.215.-Ft. A szervezet egyéb eszközzel nem rendelkezik.

Az Alapítvány 2008-ban költségvetési támogatást központi költségvetési szervtől, az állami elkülönített alapoktól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől támogatást nem kapott.

A bevételek összege 2.064.309.-Ft, mely az alábbiakból tevődik össze:
- belföldi adomány: 1.243.500.-Ft (60,24%)
- Apeh Szja utalása: 803.757.-Ft (30,94%)
- kamatbevétel: 17.052.-Ft ( 8,82%)

A bevételekkel szemben 1.110.002.-Ft kiadás keletkezett az alábbiak szerint:
- a Minorita Rend által működtetett szegénykonyha, nyári táborozás, magánszemély támogatása: 1.041.381.Ft (93,82%)
- egyéb jellegű ráfordítás (bankköltség): 68.621.-Ft ( 6,18%)

A bevétel és kiadás különbözeteként keletkezett 954.307.-Ft megjelent az Alapítvány pénzeszközeként, így a 2008. évi záró pénzeszköz állomány 8.264.936.-Ft, amelyből 2.228.681.-Ft bankszámlán, 6.000.000 Ft lekötött betétszámlán, míg 36.255.-Ft készpénzben van. Az Alapítvány saját tőkéje 2008. december 31.-i állapot szerint 7.311 eFt.

A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek az Alapítvány 2008-ben nem nyújtott juttatást.
Az Alapítvány 2008. évi működése során kizárólag a Minorita Rendnek nyújtott támogatást a szegénykonyha működtetéséhez.

A jelentés melléklete a Rászoruló Felebarátainkért Alapítvány 2008. évi közhasznú egyszerűsített beszámolója.
Gergely Miklós
alapítvány képviselője
Miskolc, 2009. május 2
5.
miskolc.minorita.hu | 2014 © Minden jog fenntartva!
kövessen minket!
Miskolci Nagyboldogasszony Plébánia
3525 Miskolc
Kelemen Didák utca 3.
Email: minorita-miskolc@freemail.hu