Pax et Bonum!

Hírek - Hirdetések

2019-05-11
Húsvét 4. vasárnapja (C. év) - 2019. május 12.
2019-05-11
Húsvét 3. vasárnapja (C. év) - 2019. május 5.
2019-04-28
Húsvét 2. vasárnapja, az Isteni Irgalmasság vasárnapja (C. év) - 2019. április 28.
2019-04-21
Húsvétvasárnap, Krisztus feltámadása (C. év) - 2019. április 21.
2019-04-14
Virágvasárnap, Az Úr szenvedésének vasárnapja (C. év) - 2019. április 14.
2019-04-07
Nagyböjt 5. vasárnapja (C. év) - 2019. április 7.
2019-03-31
Nagyböjt 4. vasárnapja (C. év) - 2019. március 31.

KÖNYVAJÁNLÓ

IDÉN MEGJELENT KÖNYVEINK

Ebben az esztendőben ünnepli a Minorita Rend Isten Szolgája Kelemen Didák atya halálának 265. és a miskolci Minorita templom építésének 280. évfordulóját. Kereken 280 évvel ezelőtt kezdett hozzá Didák atya a templom építéséhez, amely azóta is hirdeti Isten dicsőségét.

A Kedves Testvérek figyelmébe ajánlom a Gondolatok P. Kelemen Didákról című könyvet, melyet erre az évfordulóra adtunk ki. A könyv anyaga három részből tevődik össze. Egyik része a Tartomány rendi irattárában található dokumentumok (Protocollum és boldoggá avatási ügyének dokumentációja), amelyek eddig még nem voltak publikálva. A második rész dr. Körtvélyessy László „A 700 éves Minorita Rend Története” című könyv két fejezete, amely 1943-ban jelent meg Szegeden. A harmadik rész pedig Kelemen Didák atya prédikációiból vett idézetek valamint az általam írt elmélkedések Didák atya munkásságával kapcsolatosan.

A másik könyv, az Ájtatosságok gyűjteménye az imádságos lelkület elmélyítésében akar segítséget nyújtani, amely a miskolci Minorita templomban az egyházi év ünnepein elhangzott imádságok csokra.
Remélem, hogy ezáltal is növekszik Kelemen Didák atya kultusza, és mihamarabb a boldogok sorában tisztelhetjük őt.
fr. Bogdan


Idei kalendáriumunk címlapján Vianney Szent János képe látható, abból az alkalomból, hogy – halálának 150. évfordulóján –ezt az évet a Katolikus Egyház az ő tiszteletének szenteli.

Az évforduló kapcsán 2009. június 19-én XVI. Benedek pápa Krisztus hűsége, a papok hűsége mottóval megnyitotta a papoknak szentelt évet. Az év célja, hogy a papok elmélyítsék és tökéletesítsék spirituális életüket, hogy ezáltal szolgálatuk egyre hatékonyabbá váljon.

S hogy a mi életünk is hasonlóan értékes legyen, ehhez szeretne írásaival segítséget nyújtani kedves Olvasóinak a FVR Északkelet-Magyarországi Regionális Közösségének 2010. évi Kalendáriuma.

* * * * *

Ebben az esztendőben a Világegyházban az eddigieknél is nagyobb hangsúlyt kap az Istenhez való hűség, az irányába történő elköteleződés. Amikor a hivatások sokféleségéről elmélkedünk, akkor belátjuk, hogy minden embernek személyre szabott küldetése van, mely irányt szab életének. Az Isten képmására alkotott ember akkor lesz boldog, ha ezt az életre szóló feladatot legjobb képességei szerint teljesíti.

A Papság Évében a Szentatya a papi hivatás felé irányítja figyelmünket, hogy egyéni imádságainkkal segítsük elő új papi hivatások létrejöttét. „Papnak lenni” a világ szemében ma nem ugyanazt jelenti, mint néhány évtizeddel ezelőtt, de ez még inkább alátámasztja a lelkipásztori munka fontosságát. Életünkkel kell igazolni azt, hogy nekünk, papoknak fontos – a ma emberéhez szóló – küldetésünk van ebben az agyonterhelt, széthulló világban. Ezt csak egy módon tehetjük meg: példás papi életet élünk, s az élet viharaiban talpon maradva teljesítjük feladatunkat.

Az év másik – számunkra nem kevésbé fontos – különleges eseménye Assisi Szent Ferenc atyánk nevéhez, illetve az általa alapított szerzetesrendhez kötődik. 800 éve annak, hogy pápai megerősítést nyert az a Regula, amely szerint az első ferencesek éltek. Olyan életszabály ez, aminek ma is megvan az aktualitása. A Ferenc által megfogalmazott gondolatok korunk szerzetesei számára is fontos lelki útmutatást tartalmaznak. Ennek a lelki tartalomnak meg kell jelennie a ferences szerzetes mindennapjaiban. Csak így teljesíthetjük azt a hivatást, ami Krisztus követését a ferences lelkiség megélésén keresztül valósítja meg.

Ez a kiadvány, melyet a kedves olvasó a kezében tart erre a két fontos eseményre épül, s ezeken keresztül szeretné felhívni a figyelmet az Istenre figyelés fontosságára, hiszen nem akar Ő mást, csak célba juttatni a saját képmására teremtett embert.

Ezekkel a gondolatokkal ajánlom ezt a sok szép írást tartalmazó könyvet minden kedves testvéremnek.
fr. Zsolt
miskolc.minorita.hu | 2014 © Minden jog fenntartva!
kövessen minket!
Miskolci Nagyboldogasszony Plébánia
3525 Miskolc
Kelemen Didák utca 3.
Email: minorita-miskolc@freemail.hu