A tűzeseti kár helyreállítására adományaikat a következő számlaszámra utalhatják:
Miskolci Nagyboldogasszony Plébánia 10700086-68597618-51200002

Hírek - Hirdetések

2017-12-15
Advent 3. vasárnapja (B év) - 2017. december 17.
2017-12-09
Advent 2. vasárnapja (B év) - 2017. december 10.
2017-12-01
Advent 1. vasárnapja (B év) - 2017. december 3.
2017-11-29
KRISZTUS, A MINDENSÉG KIRÁLYA (A év) - 2017. november 26.
2017-11-17
Évközi 33. vasárnap (A év) - 2017. november 19.
2017-11-08
Évközi 32. vasárnap (A év) - 2017. november 12.
2017-11-05
Évközi 31. vasárnap (A év) - 2017. november 5.

HIRDETÉSEK Virágvasárnap, Az Úr szenvedésének vasárnapja (B. év) - 2015. március 29.

1. A mai perselyadományokat a Szentföld javára gyűjtöttük.


2. NAGYHÉTFŐN, NAGYKEDDEN és NAGYSZERDÁN hétköznapi miserendet tartunk templomunkban. Ezeken a napokon gyóntatási ügyelet lesz 1500-1800 órák között. A szent háromnapot már a kegyelem állapotában ünnepeljük. Azokon a napokon, illetve húsvét vasárnap és hétfőn már nem lesz gyóntatás!


3. Nagyhéten a következő bűnbánati ájtatosságokat tartjuk: hétfőn 1730 órától Corda Pia ájtatosságot, szerdán az utolsó keresztúti ájtatosságot a szokásostól eltérően, nem a templomban, hanem Lillafüreden az erdei kálváriánál 1500 órakor. A Diósgyőrből 1450 órakor induló 5-ös autóbuszról a Szent István Cseppkőbarlang megállóhelynél kell leszállni.


4. NAGYCSÜTÖRTÖKÖN, április 2-án reggel 900 órától ünnepélyes reggeli dicséret, 1700 órától Lamentáció, 1800 órától Szentmise lesz az Utolsó Vacsora emlékére, majd azt követően 10 óráig virrasztás.
Nagycsütörtökön a szegények részére szánt pénzadományokat a Szegénykonyhának továbbítjuk.


5. NAGYPÉNTEKEN, április 3-án reggel 900 órától ismét ünnepélyes reggeli dicséret, 1500 órától az Isteni Irgalmasság órája, a kilenced kezdete lesz. Ezt a kilencedet nemzetünk és hazánk megújulásáért ajánljuk fel. 1700 órától Lamentáció, 1800 órától ünnepélyes megemlékezés lesz Jézus Krisztus szenvedéséről és kereszthaláláról, majd ezt 10 óráig virrasztás követi. Nagypéntek szigorú böjti nap.


6. Nagypéntek egyben a hónap elsőpénteke is lesz, a betegeket a szokott módon fogjuk látogatni.


7. NAGYSZOMBATON, április 4-én reggel 900 órától ünnepélyes reggeli dicséret, 1500 órától Irgalmasság kilenced, 1900 órától Lamentáció lesz.


8. HÚSVÉTI VIGÍLIA, este 2000 órától tűzszentelés, majd Jézus feltámadásának ünneplése, mely körmenettel és a hálaadó Te Deum himnusz eléneklésével zárul.
Kérjük, hogy híveink közössége a sötét templomban gyülekezzen, és ott várja meg a föltámadt Krisztus világosságának jelét.


9. HÚSVÉTVASÁRNAP, április 5-én 700, 800, 930, 1115 és 1800 órától lesznek szentmisék. A reggel 700 és 800 órai szentmisék után PÁSZKASZENTELÉST (a húsvéti ételek megáldását), 1500 órakor az Isteni Irgalmasság kilencedét és rózsafüzért, az esti szentmise előtt pedig 1740-től zsolozsmát végzünk.


10. Jövő vasárnap 1700 órától a Rózsafüzér Társulat tartja titokcseréjét.


11. HÚSVÉTHÉTFŐN 700, 800, 1115 és 1800 órától lesznek szentmisék. Ezen a napon a 930 órai szentmise kivételesen elmarad!


12. A szent sír és a húsvéti ünnep díszítésére adományokat elfogadunk, melyeket a középső állóperselyben helyezhetnek el.
miskolc.minorita.hu | 2014 © Minden jog fenntartva!
kövessen minket!
Miskolci Minorita Plébánia
3525 Miskolc
Hősök tere 5.
Email: minorita-miskolc@freemail.hu