Pax et Bonum!

Hírek - Hirdetések

2019-05-11
Húsvét 4. vasárnapja (C. év) - 2019. május 12.
2019-05-11
Húsvét 3. vasárnapja (C. év) - 2019. május 5.
2019-04-28
Húsvét 2. vasárnapja, az Isteni Irgalmasság vasárnapja (C. év) - 2019. április 28.
2019-04-21
Húsvétvasárnap, Krisztus feltámadása (C. év) - 2019. április 21.
2019-04-14
Virágvasárnap, Az Úr szenvedésének vasárnapja (C. év) - 2019. április 14.
2019-04-07
Nagyböjt 5. vasárnapja (C. év) - 2019. április 7.
2019-03-31
Nagyböjt 4. vasárnapja (C. év) - 2019. március 31.

FVR REGIONÁLIS ÉVES KÁPTALANÁRÓL

Éves káptalanra gyűlt össze a Ferences Világi Rend Maximilián Kolbe regionális testvéri közössége 2009. szeptember 4-5 között Mátraházán a ferencesek Alverna-Házában. (más néven Diáktanya).


Mintegy huszonhatan vettünk részt a találkozón: az asszisztens atyák, az Országos Tanács küldötte, s a helyi testvéri közösség küldöttei.(Nyírbátor, Debrecen, Jászberény, Gyöngyös, Eger, Mezőkövesd, Miskolc.)
A káptalan programjában Szent Ferenc 800 éves évfordulója és a papok éve kapcsán a hivatások kerültek előtérbe. A találkozó mottója: „Úr Jézus, te mondottad: Tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű. Életedben, szolgai alakban láttunk, még tanítványaid lábát is megmostad. Szentségi jelenlétedben betetőzöd minden eddigi megalázódásodat: alázattal alárendeled magadat papjaidnak, Te a dicsőség Királya! Minden különbségtétel nélkül - akár szeretnek Téged, akár nem -, kész vagy hivatásukra az égből leszállni.”

Az első nap, Viterbói Szent Róza szűz emléknapján, a köszöntések és üdvözlések után a káptalan beszámolóját hallgattuk meg, melyet a Ferences Világi Rend Regionális elöljárója tartott. Beszédében összegezte az előző káptalan óta eltelt időt, s rávilágított a következő év feladataira. Ezt követte Kázmér testvér OFM asszisztens atya beszámolója, a ferences ifjúsági máriás csoporttal tett zarándoklatról, „Szent Ferenc nyomában” mottóval a Ferences Rend nyolcszáz éves jubileuma alkalmából, melynek célja Assisi és környéke megtekintése, valamint Pádua megismerése volt. Az ifjúsági Máriás közösség egész úton vitte magával a hordozható Mária szobrot. A képsorozatok, a film, s a hallottak alapján szinte ott érezhettük magunkat a Porciuncula kápolnában, az Alverna hegyén. A beszámolót szentmise követte. A főcelebráns Kázmér atya volt, aki a prédikációjában megerősített bennünket, hogy ha látszatra kevés a fiatal, s a hívő ember a templomban, erősítsen az a tudat, hogy a szentek velünk vannak, velünk imádkoznak, de nem ők, hanem mi kapcsolódunk be az ő liturgiájukba. Ha meghalunk, ismerősek lesznek az Istent dicsérő imák, énekek, hiszen már itt a földön megtanultuk Istent dicsérni, hálát adni. Segítsük a fiatalokat, bízzunk bennük, mert sok fiatalban megvan a készség Isten megismerésére. A legtöbb, amit a felnőttek tehetnek a szép családi élet megélésének példája, ami hivatásokat is ébreszthet a fiatalokban. Még egy beszámoló volt, melyet Küzmös Enikő a nyírbátori Szent P. Pio közösség elöljárója mondott el, a Ferences Világi Rend lelkigyakorlatos képzésének zarándokútjáról, melynek részvevője volt 2009. május 2-9 között Assisiben. A zarándoklat célja az volt, hogy a részvevők elmélyüljenek a ferences lelkiségben a szent helyek adta lehetőségek kihasználásával. Az előadó a zárszóban így fogalmazott: „Nekem imádság volt minden, imádság volt ez az egész út. A szemek imádsága. A szív imádsága. Tudatosan vagy tudattalanul…” A hivatalos programok közötti időt arra használtuk fel, hogy gyönyörködhettünk Isten teremtett világában Szent Ferenc ihletével. Végig sétáltunk Mária hét örömének útján, a Naphimnusz Parkon, két fenyőfa között megtekintettük a Mária-házat, mely azt ábrázolja, amikor Gábor angyal a megtestesülés titkának hírével köszönti Szűz Máriát, mellettük van Szent Mihály aki védelmezi az Istenszülőt. Isten egyik csodája ez a cserjékkel szegélyezett, virágokkal díszített park. Mögötte a háttérben az erdő, fönt a ragyogó tiszta égbolt. Bepillantást nyertünk a Szent Sebek Kápolnájába, s megnéztük azt az emléktáblát is, mely Vörösmarty és Petőfi pihenő helyén lett állítva. Mindezt betetőzte a Magyarok Nagyasszonya Kápolna belső építészeti stílusa, festményei, mely Szeráfi Atyánkra emlékeztet. A szépség, ihletettség sugárzik mindenből, mely elcsendesedésre, Istennel való találkozásra biztat, sugall. A templom előtt látható a nagy Kereszt, melynek tövében nyugszik Soos Ányos OFM atya, aki hazatérve száműzetéséből azon fáradozott, hogy aki ide betér, az Szent Ferenc lelkiségével dicsérje Istent, az ő teremtett élő világa által. A sírkövének felirata: „Áldott légy, Uram Ányos testvérünkért.”

A második nap első tanítása Vianney Szent János lelkiségéről szólt, melyet Bogdan Adamczyk OFM Conv. regionális asszisztens atyától hallottunk. Megismerhettük Szent János szegénységét, egyszerűségét, alázatosságát az élettörténetéből, valamint Istenbe vetett hitét, mely minden rossz indulatú gáncsoskodáson átsegítette, s tette azt, amit a Gondviselés kijelölt számára. Példaértékű nem csak a papoknak, de nekünk híveknek is. A tanítás imával fejeződött be.

,,Szent plébános, papok példaképe, plébánosok védőszentje, eszközöld ki számunkra Istentől, akit úgy szerettél, és oly jól szolgáltál, egy szikráját annak a buzgóságnak, mely oly lángolóan égett szívedben, hogy gondatlanságunk és közömbösségünk által sose engedjük elveszni a lelket, kiket Isten egykor számon kér tőlünk.”

A nap második tanítását a „Ferences jelenlétünk a világban” címmel Nagy István asszisztens atyától hallgathattuk meg. A beszédében a Regula, Konstitúció, valamint a Ferences Világi Rend XII. Általános Káptalan határozataiból, az ide vonatkozó pontjait foglalta össze. Idézett XII. Pius pápa enciklikájából, II. János Pál buzdításaiból, valamint XVI. Benedek pápa megszívlelendő szavait közvetítette. Jose Rodriguez Carballo generális szavaival fejeződött be a tanítás: „Olyan ferences éltről álmodom, amely Szent Ferenc életformáját követve képes leleplezni korunk embertelenségeit, bátran elmegy a legkiszolgáltatottabbak közé, ahova senki nem merészkedik és átöleli a leprásokat.” Harmadik kiemelkedő esemény a záró szentmise volt, melyen a fő celebráló Bogdan atya volt. A prédikációjában beszélt Kalkuttai Boldog Teréz anyáról, hivatásáról, erényeiről. De megemlékezett Szent Albertről, aki ferences harmad rendi volt, Lengyelországban élt, s Teréz anyához hasonlóan a társadalom peremére kiszorult emberekkel foglalkozott.

A két nap alatt az együtt mondott zsolozsmák, a szentmise áldozaton való együtt ünneplésünk felemelő s megerősítő hatással volt közösségünkre. A Szentlélek hozott össze s formált, vezetett bennünket. A káptalanunk Szent Ferenc atyánk áldásával ért végett, melyet a regionális asszisztens atya közvetített.
Áldjon meg benneteket az Úr és őrizzen meg titeket.
Konecsni T.-né
miskolc.minorita.hu | 2014 © Minden jog fenntartva!
kövessen minket!
Miskolci Nagyboldogasszony Plébánia
3525 Miskolc
Kelemen Didák utca 3.
Email: minorita-miskolc@freemail.hu