Pax et Bonum!

Hírek - Hirdetések

2019-05-11
Húsvét 4. vasárnapja (C. év) - 2019. május 12.
2019-05-11
Húsvét 3. vasárnapja (C. év) - 2019. május 5.
2019-04-28
Húsvét 2. vasárnapja, az Isteni Irgalmasság vasárnapja (C. év) - 2019. április 28.
2019-04-21
Húsvétvasárnap, Krisztus feltámadása (C. év) - 2019. április 21.
2019-04-14
Virágvasárnap, Az Úr szenvedésének vasárnapja (C. év) - 2019. április 14.
2019-04-07
Nagyböjt 5. vasárnapja (C. év) - 2019. április 7.
2019-03-31
Nagyböjt 4. vasárnapja (C. év) - 2019. március 31.

FVR ORSZÁGOS KÁPTALANJA

A Ferences Világi Rend Országos Tanácsa az éves káptalanra Máriabesnyőre hívta össze a világi ferenceseket. Az ország helyi testvéri közösségeiből a küldöttek a templom mellett lévő Lelkigyakorlatos házban voltak elszállásolva. A július 24-26-ig tartó hivatalos együttlét, gyűlés, teendők megbeszélése, segítette a hivatásunkban való megerősítést, a tanítások pedig hozzájárultak, hogy az Evangélium igazságait megértsük, s a mindennapi életünket pedig újra meg újra az Evangéliumhoz mérjük.


Az első nap kiemelkedő eseménye az Országos Tanács miniszterének, Német Bélának beszámolója volt. Röviden összefoglalta a két káptalan között eltelt idő eseményeit, szervezőmunkát, s hálát adtunk Istennek mindenért. A második nap kiemelkedő eseménye a fr. Grácián tanítása az Angyalokról. Kérdése, hogy „mi végre vagyunk a világban?”- elgondolkoztatott. A válasz: hogy, üdvözüljünk. Isten gondoskodott arról, hogy segítőink legyenek az üdvösségre való törekvésünkben. Angyalok, Szeplőtelen Szűz Mária. Szeráfi atyánknak is fontos volt az angyalok tisztelete. Az újszövetségi Szentírásban a Zsidókhoz írt levélben olvasható az angyalok meghatározása: „szolgáló lelkek”, azok szolgálatára rendelve, akik majd öröklik az üdvösséget. Az angyalok névtelen seregéből kiemelkedik három néven nevezett, s nevük az emberek előtt feltárja személyiségük jellemző vonásait: Szent Mihály, Szent Gábriel, Szent Rafael. Az őrangyalok létezésére már a Zsoltárok könyvében találunk utalást, Jézus is beszél az őrangyalokról (Mt18, 10). Az angyalok mellett említésre kerülnek a kerubok, a trónok, uralmak, fejedelemségek, hatalmasságok, erősségek. (Zsid 9; Kol 1,16; Ef1,21). Az angyalok vigyáznak a világra, az egyházra, a nemzetekre, és a városokra. Isten minden emberi lelket, amikor egyesül a testtel, egy angyalra bízza, aki őt állandóan a jóra sarkallja és tetteit, imádságait Isten elé viszi. „Istennek szent angyalai! Ti szent lelkek a kilenc karban, ti tündöklő, alázatos és hűséges lelkek! Emberi gyöngeségemben állok előttetek, remélve és vágyakozva. Elétek járulok a mai napon, áldjatok meg szeretetetekkel, erőtökkel, hatalmatokkal! Védjetek meg engem, Istennek hazafelé tartó gyermekét! Tartsatok meg az igazság útján, és vigyetek magatokkal egykor a mennyek országába! Ámen”.

Ezen a napon hangzott el Kauser Tibor a FVR Nemzetközi Tanács elnökségi tagjának beszámolója a Ferences Világi Rend XII. Általános Káptalanjának határozatairól. Röviden az Általános Káptalan prioritásai: Képzés - Kommunikáció /Kapcsolattartás - Ferences Ifjúság - Jelenlét a világban - Alakuló testvéri közösségek/. A Káptalan határozatai kötelező érvényűek az Elnökség számára, valamint minden szintű Testvéri Közösség számára az egész világon és minden egyes Világi Ferences számára.

Késő délután volt még egy tanítás fr. Péter Páltól aki az Ünnepről beszélt. Az ünnep Istennel hoz kapcsolatba, aki szünet nélkül munkálkodik választottaiért. Megismertük a zsidó ünnepek eredetét, értelmét. Ünnep - öröm, de ez csak akkor hiteles, ha megtört és megtisztult szívből fakad. Jézus kétségtelenül megtartotta korának zsidó ünnepeit, de már azt is megmutatta, hogy csak az ő személyisége és az ő műve ad nekik teljes értelmet (Jn 7,37; Mt 21,1-10; Jn 10,22;). Jézus áldozatának új szövetségét szándékosan húsvéti keretben pecsételte meg (Mt 26,2; Jn 13,1; 19,36; 1Kor 5,7). Ezzel az új és végleges húsvéttal beteljesítette az engesztelés ünnepének óhaját is, mert az ő vére bejárást ad az igazi szentélybe (Zsid 10,19) és a mennyei Jeruzsálem nagy ünnepi gyülekezetébe (12,22). Az igazi ünnepet most már az égben üljük. Mint ahogy a mennyei húsvét eszkatológikus egységbe fogta a sokféle zsidó ünnepet, ugyanúgy ad most új értelmet a földi Egyház sokféle ünnepeinek is. Ezek olyan eseményekre emlékeztetnek mely egyszer s mindenkorra megtörténtek, s értékük örök, de azért alá vannak vetve az idő és a föld ritmusának, bár Krisztus életének főbb tényeihez kapcsolódnak.

Teremtés - béke - öröm. A harmadik napon Komáromi János Országos Tanács képzési felelősétől hallgathattuk meg a tanítást, figyelem, felhívást, Kubik: Nemek forradalma című könyvre. A könyv tartalmi mondanivalóját röviden villantotta fel, s ismerhettük meg, hogy mennyire család és társadalom ellenes gondolatokat fogalmaz meg. Nyomatékosan felhívta testvérünk a figyelmünket, hogy a sátánt el kell utasítani! A mi jelenlétünk a világban az igazságosságot kell, hogy szolgálja, az Isten törvényeit tiszteletben tartva, s megvalósítva. A káptalani együtt gondolkodásunkat ünnepélyessé a napi szentmise megünneplése, valamint reggeli,- napközi,- esti, s befejező imaórák elimádkozása tette.
Konecsni T.-né
miskolc.minorita.hu | 2014 © Minden jog fenntartva!
kövessen minket!
Miskolci Nagyboldogasszony Plébánia
3525 Miskolc
Kelemen Didák utca 3.
Email: minorita-miskolc@freemail.hu