Pax et Bonum!

Hírek - Hirdetések

2019-05-11
Húsvét 4. vasárnapja (C. év) - 2019. május 12.
2019-05-11
Húsvét 3. vasárnapja (C. év) - 2019. május 5.
2019-04-28
Húsvét 2. vasárnapja, az Isteni Irgalmasság vasárnapja (C. év) - 2019. április 28.
2019-04-21
Húsvétvasárnap, Krisztus feltámadása (C. év) - 2019. április 21.
2019-04-14
Virágvasárnap, Az Úr szenvedésének vasárnapja (C. év) - 2019. április 14.
2019-04-07
Nagyböjt 5. vasárnapja (C. év) - 2019. április 7.
2019-03-31
Nagyböjt 4. vasárnapja (C. év) - 2019. március 31.

A PESTIS-BETEGEK ŐRANGYALA

Ebben az évben ünnepeljük Kelemen Didák atya mennyei születésnapjának 265. évfordulóját. Rendházunkban 1744. április 28-án tért meg lelke a Teremtőhöz. Didák atya miskolci működésének fontos mozzanata volt a pestis járvány ideje alatt végzett munkája. Éppen 270 évvel ezelőtt tört ki a halálos járvány, és Isten gondviselése Didák atyát rendelte a pestis-betegek őrangyalának. Kelemen Didáknak erről az életszakaszáról szépen ír Monay Ferenc atya az 1957-ben Rómában kiadott, „P. Kelemen Didák a Felső-Tiszavidék apostola (1683-1744)” című füzetben.


Évekig tartott e missziós út, s amikor visszatért Miskolcra, röviddel rá, 1739-ben kitört újra a pestisjárvány. Kelemen Didák, aki 1710-ben és 1717-ben már átélte a járványt, látta a rettenetes anyagi és erkölcsi bomlást, amely nyomában fakadt; szívszorongva nézett az új vész elé.

Az egri püspök meghívta az atyát székvárosába, hogy tartson a népnek könyörgő ájtatosságokat a vész elmúltáig. A miskolciak, akiknek ez időben már «a szent ember» volt, sehogy sem akarták kiengedni városukból.

- Ha ő velünk marad - mondogatták egymásnak -, nem lesz ereje itt a járványnak.

A «szent ember» beszélt az Istennel. Egész éjszakán át arcra borulva imádkozott az oltár előtt. Reggel azt mondta a népnek:

- Testvérek, Püspök Atyánk szava szólít, mennem kell. De Egerben sem lészen maradandó szállásom. Ott sem, amint itt sem lesz reám szükség e két évben. Sem Miskolcra, sem Egerbe nem fog betörni a vész. Énnekem másutt a helyem, ahová nagy kaszával indul aratásba a halál, oda várnak engem a halálravárók.

Aztán megindult Egerbe, a püspök elé, akinek áldását kérve nekivágott az útnak a Tisza-menti falvak felé és tovább az Alföldnek, ahol legnagyobb volt a halál aratása. Az ezernyi szenvedő beteg, lázálomban viaskodó haldokló között úgy járt, mint az irgalom és jóság égből leszállott angyala. Vigasztalt, bátorított, enyhített, megnyugtatott. Egy időben volt lelki és testi orvos, gyóntató és betegápoló; egyik kezével a nagy úti eledelt, az Úr Testét nyújtotta a betegeknek, másik kezével hűs itallal enyhítette a lázas ajkakat.
A járvány a második évben aláhagyott, a betegek száma csökkent, de nem csökkent Didák atya munkája. Ott volt a tömérdek lábadozó, legyöngült, erőtlen ember, akiknek tápláló eledel kellett, és nem volt. Didák atya beállott a koldusok koldusának. Amint szokta, felkereste a vésztől kevésbé sújtott vidékeket, kért, könyörgött, s amit kapott, vitte a nincsteleneknek. Mindene volt mindegyik betegnek, szegénynek, Krisztusért; aki közéjük küldötte.

... S mire a nehéz évek elmúltával visszatérhetett övéihez, Miskolcra, elkészült a kéttornyú, tágas, szép templom, a Nagyasszony tiszteletére, úgy, amint ezt másfél évtizeddel előbb elgondolta. Ott is maradt most már drága szentélye közelében meghúzódva. Missziós útjairól le kellett mondania, nem bírta többé. Testi ereje hanyatlóban volt. Megtörte a több mint három évtizedes állandó munka, a tömérdek virrasztás, nélkülözés, böjt, a csaknem mindig gyalogszerrel bejárt végtelen utak, s a minden testi kényelem állandó hiánya.
Monay Ferenc nyomán
miskolc.minorita.hu | 2014 © Minden jog fenntartva!
kövessen minket!
Miskolci Nagyboldogasszony Plébánia
3525 Miskolc
Kelemen Didák utca 3.
Email: minorita-miskolc@freemail.hu