Pax et Bonum!

Hírek - Hirdetések

2019-05-11
Húsvét 4. vasárnapja (C. év) - 2019. május 12.
2019-05-11
Húsvét 3. vasárnapja (C. év) - 2019. május 5.
2019-04-28
Húsvét 2. vasárnapja, az Isteni Irgalmasság vasárnapja (C. év) - 2019. április 28.
2019-04-21
Húsvétvasárnap, Krisztus feltámadása (C. év) - 2019. április 21.
2019-04-14
Virágvasárnap, Az Úr szenvedésének vasárnapja (C. év) - 2019. április 14.
2019-04-07
Nagyböjt 5. vasárnapja (C. év) - 2019. április 7.
2019-03-31
Nagyböjt 4. vasárnapja (C. év) - 2019. március 31.

A KÉPVISELŐTESTÜLET VÁLASZTÁSA

Kedves Testvérek! Az érsek atya az áttekinthető nyilvántartások miatt szükségesnek tartja, hogy az egyházmegye minden plébániáján egy időben legyen képviselőtestület választás. Emiatt minden képviselőtestületet 2009 november 22-ei hatállyal feloszlat, és egyben előírja, hogy október végéig meg kell választani az új testületet, amely november 22-én kapja meg a kinevezést és teszi le az esküt.


Az érsek atya előírta a választás menetét, amelyek valamennyire szeretnénk megfelelni. Eszerint a választás menete egyházközségünkben a következő:

· 2009 október 3. 12-óráig lehet a testületbe ajánlott személyek neveit leadni a sekrestyében vagy a plébániai irodában. Ajánló, lepecsételt szelvényt a szeptember 27-ei vasárnapi misék után a templom kijáratánál lehet kérni.

· 2009 október 11-ig elkészül az ajánlatok összesítése és egy választási lista, amelyből a kedves hívek szavazata valamint a plébános atya véleményezése alapján 20 fő lesz a képviselő testület választott tagja. A szavazólistát mindenki, aki vállalja a szavazást, ezen a vasárnap kapja meg, melyet legkésőbb a következő vasárnap, azaz október 18-án kell leadni a sekrestyében vagy a plébániai irodában.

Az Egyházközségi Képviselőtestület – mondja róla az egyházjog – egy tanácsadó szerv, amely arra hivatott, hogy a plébániai közösséget - Istentől és az Egyháztól kapott küldetésének teljesítésében - előmozdítsa. A Magyar Katolikus Püspöki Kar 1992. december 9-i ülésén fogadta el és 1993. március 1-jén léptette hatályba az Egyházközségi Képviselőtestület szabályzatát. Ezek szerint:

1.1 Az új egyetemes egyházjog plébániának magát a hívek közösségét nevezi.
2.1 Az egyházközségi képviselőtestület a plébánia tanácsa, amely – megfelelő szervei útján – betölti a plébániai pasztorális tanács és a plébániai gazdasági tanács feladatait, amit az egyházjog ajánl, illetve előír (CIC 536-537).
3.1 A képviselőtestület elnöke a plébános. Tagjai a plébánia képviselői, akiket részben tisztségük alapján, részben választás útján, részben pedig helyzetük alapján külön meghívással jelölnek ki. Működésük megkezdéséhez a megyéspüspöktől kapott megerősítés is szükséges.
3.2 A képviselőtestület a saját tevékenységét, amelyet a plébánia egész közösségének a javára folytat, a gyűlésein hozott határozatok által végzi.
4.1 A képviselőtestület tagjai csak azok a katolikusok lehetnek, akik
a) tartósan az egyházközség területén laknak,
b) ha nem laknak ott, akkor legalább egy éve tevékenyen részt vesznek az egyházközség életében,
c) teljesen cselekvőképesek,
d) az egyházi előírások szerint nincsenek kizárva az Eucharisztia vételének közösségéből,
e) megbérmálkoztak,
f) egyházi hozzájárulásukat (egyházi adó) fizetik,
g) 18. életévüket betöltötték, de még nem 70 évesek,
h) készek e feladat ellátására.
4.8 A képviselőtestület elnöke a plébános.
4.9 A jóváhagyott és kinevezett tagok maguk közül választják meg titkos szavazással a világi elnököt.

Kérjük kedves híveinket, hogy egyházközségünk megújulását, fejlődését saját feladatnak érezve, lelkiismeretesen vegyenek részt ebben a szavazási eljárásban, és a templom ügyeiért cselekedni képes, életükkel is példamutató tagokat válasszanak a képviselőtestületbe.
Takács János, világi elnök
miskolc.minorita.hu | 2014 © Minden jog fenntartva!
kövessen minket!
Miskolci Nagyboldogasszony Plébánia
3525 Miskolc
Kelemen Didák utca 3.
Email: minorita-miskolc@freemail.hu