Pax et Bonum!

Hírek - Hirdetések

2019-05-11
Húsvét 4. vasárnapja (C. év) - 2019. május 12.
2019-05-11
Húsvét 3. vasárnapja (C. év) - 2019. május 5.
2019-04-28
Húsvét 2. vasárnapja, az Isteni Irgalmasság vasárnapja (C. év) - 2019. április 28.
2019-04-21
Húsvétvasárnap, Krisztus feltámadása (C. év) - 2019. április 21.
2019-04-14
Virágvasárnap, Az Úr szenvedésének vasárnapja (C. év) - 2019. április 14.
2019-04-07
Nagyböjt 5. vasárnapja (C. év) - 2019. április 7.
2019-03-31
Nagyböjt 4. vasárnapja (C. év) - 2019. március 31.

A FELTÁMADÁS TITKA

Miért is kívánunk egymásnak valamit? Miért küldjük kívánságainkat postán, e-mailben? Miért mondjuk el egymásnak kívánságainkat szemtől szembe? Biztosan van valamilyen alkalom erre. És van is. Ez az alkalom a Húsvét, Jézus feltámadásának ünnepe. Mi is tulajdonképpen a feltámadás?


Látszatra egyszerű a felelet. A feltámadás azon alapszik, hogy Jézus, aki meghalt, újból él. A Feltámadott, az érintésen és a közös étkezéseken keresztül közvetlen kapcsolatot létesít a tanítványokkal. Ilyen módon mutatja meg, hogy nem szellem, de elsősorban azt tudatosítja bennünk, hogy a feltámadt test, amelyben megjelenik, ugyanaz a test, amelyet megkínoztak és keresztre feszítettek, hiszen még viseli szenvedésének nyomait.

De ez még sem olyan egyszerű. Jézus feltámadása nem a földi életbe történő visszatérés, mint azon halott feltámasztások esetében, amelyeket Jézus halála előtt végzett. Feltámasztotta Jairus leányát, a naimi ifjút, és Lázárnak megparancsolta, hogy jöjjön ki a sírból és ő kijött. Ezek a tények csodálatos események voltak, de a feltámasztott személyek a megszokott földi életbe tértek vissza. Vagyis, valamikor újra meghalnak.

Jézus feltámadása határozottan különbözik ezektől. Feltámadt testében Jézus a halál állapotából az idő és a mulandóság fölött álló más életbe megy át. Részesül a dicsőség állapotából.

Jézus feltámadt teste birtokolja a megdicsőült test új tulajdonságait. Nem foglal el meghatározott helyet az időben és a mulandóságban, sajátos módon tud jelen lenni, ahol, és amikor akar, hiszen embersége már nem lehet kapcsolatban a földdel, hanem már kizárólagosan az Atya isteni uralmához tartozik. Ezért a feltámadt Jézus teljesen szabad a megjelenés formáinak a megválasztásában is. Megjelenhet a kertész alakjában is, vagy más alakban is, mint amilyenben a tanítványok ismerték őt, hogy ily módon ébressze fel hitüket.

Jézus feltámadása minden tekintetben kivételes és példanélküli esemény az emberiség történelmében. Nem lehet összeegyeztetni a görög halhatatlanság ideológiával, sem az örökkévalóságról szóló más felfogásokkal, amelyeket más vallások javasolnak az embernek. Jézus feltámadásának a reinkarnációhoz sincs semmi köze, mert Jézus feltámadása határozott győzelem a halál fölött. Jézus feltámadása az első ilyen győzelem, a legmélyebb emberi vágyak beteljesedése. Jézus feltámadása annak is bizonyítéka, hogy az ember valóban az örök életre teremtetett. Mert bár a földön mulandóságnak van alávetve, mégsem szűnik meg létezni. A keresztények által hirdetett hitnek és az ő reményüknek is alapja ez, hogy amint Jézus valóban feltámadott és örökre él, úgy az igazak is a halál után a Feltámadt Jézussal örökké élni fognak és Ő feltámasztja őket az utolsó napon. Jézus feltámadása tény, amellyel szemben különböző módon lehet állást foglalni. Lehet tagadni, lehet úgy is reagálni, mint az első pillanatban Mária Magdolna tette. A feltámadással szemben úgy is lehet viselkedni, mint az a másik tanítvány, aki Péterrel együtt elfutott a sírhoz. Lehet kíváncsiskodni és futni, hogy megtudjunk valamit, de a feltámadás tényénél meg kell állnunk. Lehet várni, hogy mit mondanak mások. De végül úgy kell tennünk, ahogy Péter cselekedett. Nyugodtan és bátran fussunk a sírhoz, és menjünk be, győződjünk meg arról személyesen, amit maga Jézus többször megjövendölt, és amit a Szentírás is hirdet, az bekövetkezett.

NINCS ITT, FELTÁMADT!!

Kereszténység nem létezik, és nem létezhet kereszt nélkül. De Jézus műve nem a kereszten fejeződik be. Nagypéntek a sötétség és az értelmetlen gyűlölet napja. De nem a Nagypénteké az utolsó szó. Az utolsó szó a Húsvété, az élet győzelméé. Nagyszombat a félelem napja, amikor minden befejezettnek tűnik. De nem Nagyszombat az utolsó nap, hanem a Húsvét, amikor újra felragyog a világosság. A szeretet minden gyűlölködést legyőz. Nagypéntek és Nagyszombat nem tartanak örökké, ezek elmúltak. Eljött Húsvétvasárnap, eljött a Feltámadás. A halál, a szomorúság, a fájdalom és a szenvedés le lett győzve. Ne álljunk meg csupán csak a sír küszöbénél, hanem menjünk be és lássuk meg, hogy üres, Jézus feltámadt és él. Vele együtt mi is élni fogunk és csak Vele fogunk élni.

György testvér

miskolc.minorita.hu | 2014 © Minden jog fenntartva!
kövessen minket!
Miskolci Nagyboldogasszony Plébánia
3525 Miskolc
Kelemen Didák utca 3.
Email: minorita-miskolc@freemail.hu