Pax et Bonum!

Hírek - Hirdetések

2019-05-11
Húsvét 4. vasárnapja (C. év) - 2019. május 12.
2019-05-11
Húsvét 3. vasárnapja (C. év) - 2019. május 5.
2019-04-28
Húsvét 2. vasárnapja, az Isteni Irgalmasság vasárnapja (C. év) - 2019. április 28.
2019-04-21
Húsvétvasárnap, Krisztus feltámadása (C. év) - 2019. április 21.
2019-04-14
Virágvasárnap, Az Úr szenvedésének vasárnapja (C. év) - 2019. április 14.
2019-04-07
Nagyböjt 5. vasárnapja (C. év) - 2019. április 7.
2019-03-31
Nagyböjt 4. vasárnapja (C. év) - 2019. március 31.

Alapítványok

Rászoruló Felebarátainkért Alapítvány

Az alapítvány tevékenysége:
A Minorita szegénykonyha anyagi támogatása, jelenleg egy száz adagos rászorulók részére fenntartott konyha. Hosszú hétvégeken, valamint ünnepekkor hideg csomag kiosztása, a téli nagy hidegben forró tea és zsíros kenyér ill. ruha osztása.

Nagycsaládosok támogatása:

  • nyári hittantábor
  • támogatás karácsonykor
  • rászoruló közösségek támogatása pl.: Mocorgósok, kollégium

 

Krízishelyzetben lévők támogatása - egyszeri pénzbeli támogatás, különösen indokolt esetben.

Az adományozók legtöbbször a plébániai közösséghez tartozó magánemberek. Gyakori a havi rendszerességgel történő támogatás, valamint a temetések alkalmával a koszorúmegváltás. Jelentős az 1%-os befizetés is.

 

Gergely Miklós

A Konventuális Ferences Minorita Rend által létrehozott Rászoruló Felebarátainkért Alapítvány kuratóriuma ezúton köszönetet mond a nagylelkű adományozóknak a 2013-2014-ben befizetett egyéni támogatásokért, illetve a 2013. évi SZJA-bevallás során felajánlott 1%-os támogatásokért. Az utóbbi támogatás összege 423.058 Ft.

A felajánlásokból és az adományokból legnagyobb mértékben a Minorita Szegénykonyhát támogatta az alapítvány. Támogatásunk fő célja ezután is a konyha segítése lesz.

Isten áldása szálljon minden támogatónkra!

A Rászoruló Felebarátainkért Alapítvány ez év nyarától új tisztviselőkkel végzi teendőit. Miskolci Törvényszéki nyilvántartásba vételét követően július elejétől az alapítvány kuratóriumának új elnöke Kovács János, titkára Szunyogh László, tagja Dr. Fafula Miklós. Az új kuratórium köszöni az előző kuratórium munkáját.

Tisztelettel kérjük egyházközségünk tagjainak további támogatását az alapítványi célok megvalósítása végett.

Kovács János
elnök

Szent Ferenc Kórus Alapítvány
Éltető Lélek Alapítvány

Az elmúlt évben Dr. Kartal Ernő atya emlékére, és Szent Erzsébet napi jótékonysági estet, valamint lemezbemutató koncertet szerveztünk. Rendezvényeink sikeresek és színvonalasak voltak, sokan vettek részt, kedvező média visszhangja volt.  Az adományokat a Minorita templom felújítására gyűjtöttük.

 A rendezvényeink védnökei Dr. Seregély István, Dr. Barsi Balázs, Bőjte Csaba, Kalna Zsolt és Pelczné Dr. Gáll Ildikó voltak. Szerepelt a műsorunkban Pitti Katalin, a Fráter Kórus, a Cardinál Mindszety kórus, Fülep Márk fuvolaművész, a Szent Ferenc Kórus, és az Éltető Lélek Alapítvány Irodalmi Kör.  Köszönet a karmestereknek, a művészeknek a felemelő élményért. Az Alapítvány a közvetlen célok mellett missziós küldetést is teljesít. 

A jótékonysági rendezvények adományait közvetlenül és elsősorban a Minorita templom gyűjtötte össze, és templom felújítási számláján jelenik meg minden erre a célra szánt összeg. Az Alapítvány részére befizetett adományok következtében 2009. évben 2 305 352.- Ft nyereség keletkezett, ebből 2 millió Ft-ot átutalnunk 2010. évben a Minorita templom felújítási számlájára. A maradvány a 2010. évi működést segíti.  Az Alapítvány 2009. évben tevékenységének eredményeként 1 656 000.- Ft adományból és 350 000.- Ft egyéb támogatásból származó bevételt ért el. A személyi jövedelemadó 1 %-ának felajánlási lehetőségéről szóló tájékoztatásnak köszönhetően 2008. évre vonatkozó bevallások alapján az APEH 664 397.- Ft kiutalásáról rendelkezett.

Közeledik a 2009. évi személyi jövedelemadó bevallásának az ideje. Már a múlt évben is jelentős összeg gyűlt össze 1 %-ból. A miskolci Minorita templom felújítására és az Éltető Lélek Alapítvány jótékony tevékenységének támogatására kérjük, ajánlja fel személyi jövedelemadója 1 százalékát.  A  Kartal Ernő atya által 1995-ben létrehozott alapítvány közhasznú szervezet.

Adószám: 18416448-1-05

Külön köszönjük, ha ezt a számot munkatársai, családtagjai körében is terjeszti

Éltető Lélek Alapítvány története, működése és 2011. évi tervek

 

Az Éltető Lélek Alapítványt (3525 Miskolc Hősök tere 5.) Dr. Kartal Ernő atya alapította és 1994. december 30-án Alapító Okirattal jött létre, amely a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróságnak 1995. január 30-án lett benyújtva. A Bírósági végzés kelte: 1995. január 31.  A Bírósági végzés száma: 3.Pk.818/1995/2.

 

Adószám: 18416448-1-05

 

Az Éltető Lélek Alapítvány bankszámlaszáma: 56100048-11057147

Tokaj és Vidéke Takarékszövetkezet Miskolc, Bajcsy-Zs u.

 

Az alapítvány közhasznú szervezet. 

 

Közhasznú tevékenyege:

-     Nevelés, hitoktatás, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés

-     Kulturális tevékenyég

-     A magyarországi nemzeti etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység

-     Neveléssel, hagyományőrzéssel kapcsolatos könyvek kiadása

 

Az alapítvány kuratóriumának elnökei voltak:  

-     Ludvig István 1994-1998

-     Endresz György 1998-2008

 

Ernő atya halála után az Éltető Lélek Alapítvány, mint hagyaték a Minorita Rendhez, illetve Minorita plébániához került. A korábbi kuratórium lemondott, ezt követően Kalna Zsolt minorita tartományfőnök atya az új kuratórium személyeire javaslatot tett:

 

Elnöke:            Dr. Várhelyi Krisztina

Tagjai:  Bogdan Adamczyk plébános atya

                        Dr. Takács János

                        Molnár György

                        Sárközy Sebestyén

 

A jelöltek elfogadták a megbízatást. Az alapítvány jogi rendezése, az új kuratórium bírósági átvezetése, az Alapító Okirat módosítása megtörtént. 2009. május 18-án emelkedett jogerőre a bírósági bejegyzés.

 

Az alapító és a jelenlegi kuratórium nevében köszönetet mondunk az előző Kuratórium elnökeinek: néhai Ludvig Istvánnak,   Endresz Györgynek – aki a sokadminisztrációs feladatot saját költségére végezte – valamint  Fojtán István, Piller Tiborné kuratóriumi tagoknak, hogy az alapítvány működőképességét megtartották.

 

Az Éltető Lélek Alapítvány tevékenysége egészségügyi, szociális, és műemlék-védelem közhasznú feladataival egészül ki. A közhasznú tevékenységek között legnagyobb figyelmet a Minorita templom felújítására fordítjuk, az ehhez szükséges források megteremtése érdekében dolgozunk, ezért kezdeményeztük az adományok gyűjtését. A műemlék Minorita templom állaga leromlott, egyes részei balesetveszélyes állapotban vannak a műszaki vizsgálatok alapján.  A templom a XVIII. században Kelemen Didák tartományfőnök kezdeményezésére épült.  Az 1735. augusztus 1-jén felszentelt Nagyboldogasszony Minorita templom, Kelet-Magyarország és Miskolc város egyik legimpozánsabb reneszánszba hajló barokk épülete. A felújítás halaszthatatlan. A felújítás műszaki tervei rendelkezésre állnak. A költségek tetemesek.

A 16 éves múltra visszatekintő alapítvány aktív munkáját néhány évvel ezelőtt kezdte meg. Több esetben rendeztünk jótékonysági koncertet, a Plébániával és más civil szervezettel együtt. Ezeken országosan elismert művészek Pitti Katalin, Fülep Márk, Budapesti Énekes Iskola, Sztahura Ágnes, valamint a Miskolc város nemzetközi elismerést is szerzett kórusai léptek fel.  Ezek között a Szent Ferenc Kórus, Miskolci Ökomenikus Egyetemi Lelkészség Kórusa, Miskolci Cardinal Mindszenty Kórus, Fráter Kórus szerpeltek. Továbbá tartalmas zenés irodalmi esteket rendeztünk, ahol az Alapítvány keretei között működő Irodalmi Kör mutatta be előadásait. Az Alapítvány illetve az irodalmi kör keresztény küldetés és nemzeti értékek szolgálata érdekében fejti ki tevékenységét.  Az irodalmi Kör tagjai: Dr. Bikszádi Ilona, Gulyásné Vastag Irén, Dr. Hortai Rita, Kardos Katalin, Dr. Nagy Katalin Dr. Romhányi Róbert, Szamosi Erika, Végsőné Fazekas Aranka. Zenei rendező: Fülep Márk, Vezető: Dr. Várhelyi Krisztina.

 

Eddigi rendezvények események:

-     Dr. Kartal Ernő Mit ér/ír az ember, ha magyar, katolikus és pap? Várhelyi Krisztina szerkesztésében készült könyv kiadása. A könyv előszavát Orbán Viktor miniszterelnök úr írta és a könyvbemutató alkalmával rendezett jótékonysági koncerten is részt vett.

-     Dr. Kartal Ernő atya születésének 80. évfordulójára rendeztünk jótékonysági koncertet, amelyen Pitti Katalin, Fülep Márk, a Miskolci Mindszenty Cardinal Kórus és a Fráter Kórus Lépett fel.

-     Boldogasszony Királynő jótékonysági zenés irodalmi est a Minorita templomban

-     A szeretet és alázatosság rózsái címmel jótékonysági zenés irodalmi est a Minorita templomban.

-     Karácsonyi hanglemez bemutató Fülep Márk első művész lemezének bemutatója a Minorita templomban.

-     Assziszi jöjj címmel zenés irodalmi est a Miskolci Nemzeti Színház Kamara termében.

-     A reménység és gyógyulás útja címmel zenés irodalmi est a Minorita templomban, amelynek kiemelkedő eseménye az Erkel Ferenctől származó Erzsébet opera II felvonása részleteinek ősbemutatója volt, a Miskolci Mindszety Cardinál kórus tolmácsolásában és Gergely Péter Pál karmester vezényletével. A koncert védnöke Dr. Seregély István ny. egri érsek atya volt.  Ezt az irodalmi műsort  bemutattuk az  ÁNTSZ-ben is.

-     „Kiáltó szó” címmel irodalmi előadás a Magyarok Világkongresszusán, Budapesten.

-     Harmadnapon irodalmi előadás a Miskolci Nemzeti Színház Kamara termében.

-     Csendes Csodák címmel zenés irodalmi est Arnóton.

 

A jótékonysági koncert és előadás összekapcsolódott az életveszélyessé vált Minorita templom felújítására történő adománygyűjtéssel.  Az adományok jelentős részben közvetlenül a Minorita Templom felújítási számlájára érkeznek, illetve a rendezvényeken kerülnek összegyűjtésre.

 

Az Alapítvány közhasznú célok érdekében adománygyűjtésre és a személyi jövedelemadó 1 %-ának gyűjtésére jogosult.

2010. évben az Éltető Lélek Alapítvány 3 millió Ft-ot utalt a Minorita Plébánia felújítási számla javára. Ezen kívül a rendezvények költségeit az Alapítvány viselte döntő részben, amelyhez pályázati forrást nyert el. Ez az összeg a jövedelemadó 1 %- ából származik, amely 2008. évben a jövedelemadó 655,653.-Ft, 2009. évben 721.191.- Ft és más adományokból származott.

A 2011. évi működés fedezete biztosított, nagyobb kiadásokhoz pályázati támogatás elnyerése szükséges.

 

Terveink között szerepel:

 

-     Dr. Kartal Ernő atya halálának 5. évfordulójára interjú kötet kiadása, dokumentumokat gyűjtünk életéről és munkásságáról és családtagok, iskolatársak, hívek, barátok történetein keresztül ismerhetjük meg még jobban életét. A könyv megjelenését decemberre tervezzük.

-     Továbbra is kiemelt célunk a Minorita templom felújítására adománygyűjtés, jótékonysági est. koncert renderezése, illetve ünnepi alkalmakra az Irodalmi Kör szereplése.

-     Jótékonysági árverés és vásár szervezésére is gondoltunk.

-     Szeretnénk együttműködést kialakítani főleg idős otthonokkal, egymás segítése érdekében.

 

Kérjük Önöket és ismeretségi körükbe tartozó személyeket, szíveskedjenek az Éltető Lélek Alapítványt támogatni a Minorita templom felújítása céljából adójuk 1 %-ával, és adományaikkal – a megadott bankszámlára, vagy a plébánia hivatalba történő befizetéssel.

 

Hálás köszönünk minden segítséget és támogatást. Köszönjük a kórusoknak és Czopf Éva Klára nővér, Bubnó Tamás és Mezei János, Regős Zsolt, Gergely Péter Pál karmestereknek, valamint az Irodalmi Kör tagjainak áldozatkész munkáját és mindazoknak, akik a szeretetvendégség előkészítésében és lebonyolításában, a rendezvények megszervezésében részt vettek.

Külön köszönet a médiának, hogy folyamatosan hírt adott a jótékonysági rendezvényekről mindezt nagyon tartalmas összeállítás keretében Miskolc város polgárai felé is közvetítette.

 

Támogatóink: Borsodfesték Kft, Sensation Kommunikásiós Ügynökség Kft, Dr. Keresztes László, Dr. Ódor Ferenc, Dr. Sedlák Mária, Dr. Czap Ágota, Fidrus Terézia, Kopcsó Géza, Feketéné Udvarhelyi Andrea, Mozgásszervi Diagnosztikai Központ, Tóth Levente, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat, Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat.

 

Miskolc, 2011. január 27.

 

Dr. Várhelyi Krisztina

Kuratóriumi elnök                                                        

 

 

 

 

1%-os felajánlás
A Rászoruló Felebarátainkért Alapítvány kuratóriuma
hálás szívvel mond köszönetet mindazon magánszemélyeknek és
szervezeteknek, akik 2018-ban adományukkal és Szja 1%-os felajánlásukkal támogatták céljaink megvalósítását.
Ezúton kérjük az 1%-os felajánlást az idei Szja-bevallás során is a magánszemélyek részéről.
 
“A jótékonyságról és az adakozásról pedig el ne feledkezzetek, mert ilyen áldozatokban gyönyörködik az Isten” (Zsid 13:16).
 
“Aki könyörül a nincstelenen, az Úrnak ad kölcsön, mert ő megtéríti jótéteményét” (Péld 19:17). 
 
Miskolc, 2019. február 1.
Kovács János
a Kuratórium elnöke
Nyilatkozat az adó 1%-áról

Megköszönve minden eddigi támogatását, újra kérjük adójának fölajánlható 1%-val támogassa

a Minorita Templomhoz kapcsolódó alábbi alapítványok egyikét!

Miskolci Minorita Templom

Szent Ferenc Kórusáért Alapítvány

Adószám: 18415667-1-05

Az alapítvány célja: Szent Ferenc kórus tevékenységének támogatása.

 

Rászoruló Felebarátainkért Alapítvány

Adószám: 18430134-1-05

Az alapítvány célja: Minorita szegénykonyha támogatása, rászorultak segítése.

 

Éltető Lélek Alapítvány

Adószám: 18416448-1-05

Az alapítvány célja: Hitéleti tevékenység, templom felújítás, oktatás, kultúra, sport és fiatalok erkölcsi nevelésének támogatása.

Köszönettel:

Minorita Testvérek

miskolc.minorita.hu | 2014 © Minden jog fenntartva!
kövessen minket!
Miskolci Nagyboldogasszony Plébánia
3525 Miskolc
Kelemen Didák utca 3.
Email: minorita-miskolc@freemail.hu